Op 15 maart stemt Nederland voor de Provinciale Statenverkiezingen. Van onze provincies wordt steeds meer verwacht. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling, een veilige en schone leefomgeving, een vitaal platteland, natuurbeheer, goede regionale bereikbaarheid en een florerende regionale economie zijn grote opgaven voor elke provincie. Brede welvaart staat hoog op de agenda.

Voor de omslag die de maatschappij moet doormaken is draagvlak van de samenleving nodig. De culturele en creatieve sector speelt daarbij een belangrijke rol. Ontwerpers en kunstenaars zijn specialisten in verandering. Zij kunnen de toekomst als geen ander verbeelden en bijdragen aan het ontwerpen van oplossingen. In de uitvoering van landelijk beleid, en dus ook van cultuurbeleid, is de provincie een onmisbare schakel.

Kunsten ’92 ontwikkelde samen met de Federatie Creatieve Industrie een visie met actiepunten: ‘Cultuur maakt Nederland, Nederland maakt cultuur!’, als input voor de coalitieakkoorden. Deze is aan (toekomstige) gedeputeerden en statenleden gestuurd, en aan de ambtenaren op de Provinciehuizen. De visie bouwt voort op de New Creative Deal. Onze oproep: Ontwikkel een duurzame visie op de culturele én creatieve sector. Betrek deze sector ook in uw provincie bij de grote transities. En blijf investeren in een bloeiende culturele en creatieve infrastructuur!

Download, lees, een deel het pamflet met lokale bestuurders!

INPUT CULTUUR PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN 2023