Op 13 november a.s. vindt het debat in de Tweede Kamer over de cultuurbegroting plaats. Tijdens dat debat legt de nieuwe minister van OCW Ingrid van Engelshoven de cultuurbegroting voor 2018 aan de cultuurwoordvoerders voor. De nieuwe minister heeft tijdens haar eerste publieke optreden, bij de uitreiking van de Johannes Vermeerprijs, direct gesteld dat het grote belang van kunst en cultuur voor de samenleving door het gehele kabinet wordt onderstreept.
Brief Kunsten ’92Als landelijke belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed, reageert Kunsten ‘92 in een brief op het regeerakkoord en wijst op de onderwerpen die in de komende periode de aandacht verdienen.‘Zonder kunst is de wereld woest en ledig’
Trending topic op Twitter was het commentaar in NRC Handelsblad “Kunst is geen gebruiksartikel, nut is bijvangst”, waarin wordt vastgesteld dat de kunsten onvermeld blijven in het regeerakkoord en cultuur wordt gepresenteerd als een slokje wonderolie. Dat is misschien wat cru gesteld, maar met de slotconclusie in het NRC zijn wij het van harte eens: “Kunst is een waarde op zichzelf, die ligt te ademen in de musea en die elke dag opnieuw opdoemt in ateliers, in theaters, in concertzalen, op poppodia, bij schrijvers en dichters”. Dat kunstenaars verbindingen in de samenleving tot stand weten te brengen, het ondenkbare mogelijk maken en ons steeds opnieuw de ogen openen, is bijvangst van de hoogste orde. World Music Forum NL is lid van Kunsten ’92 en onderschrijft dit standpunt.

LEES DE HELE BRIEF

Op 24 november zal de Raad van Cultuur hun advies presenteren tijdens Buma Classical en op 11 december geeft de Raad van Cultuur tijdens het World Blend Cafe (organisatie door World Music Forum NL) in het Bimhuis een toelichting op hun advies en de implicaties hiervan op de sector wereldmuziek en andere kwetsbare programmering zoals  jazz en hedendaags.  Binnenkort hierover meer info.