De Provincie Gelderland beëindigt de structurele basis voor Music Meeting en Go Short in de periode 2017-2020. Daarmee brengt zij het voortbestaan van deze organisaties in gevaar.

Steun deze twee internationale kwaliteitsfestivals: teken de petitie hier, like onze actie op Facebook en deel onze oproep zoveel mogelijk.

Hieronder vind je de Brandbrief die de beide festivals gezamenlijk naar Provinciale Staten van Gelderland hebben gestuurd. Op 29 juni nemen Provinciale Staten een definitief besluit.

Lees hier de volledige brandbrief.

Brandbrief Go Short en Music Meeting aan Provinciale Staten van Gelderland, 28 mei 2016
Provincie schaadt positie Go Short en Music Meeting
Internationale kwaliteitsfestivals verdienen structurele basis
Go Short en Music Meeting zijn twee unieke en kwalitatief hoogstaande festivals in Gelderland. Om dat zo te houden de komende jaren, is er zekerheid en continuïteit nodig, maar deze dreigen te verdwijnen in het nieuwe beleidsprogramma van de provincie. Is er straks alleen nog maar plaats voor internationale kwaliteitsfestivals in de Randstad?
“Beleef het mee!” Dat is de mooie oproep die Provincie Gelderland meegeeft aan het nieuwe beleidsprogramma Cultuur en Erfgoed. Er is veel moois te beleven in Gelderland, en de provincie wil haar culturele parels koesteren. Daarvoor kiest de provincie voor een beleid met twee sporen: continuïteit en flexibiliteit. De Gelderse Basis biedt continuïteit aan organisaties die hebben laten zien van vaste waarde te zijn, en de Flexibele Programmeerruimte biedt kansen aan nieuwe ideeën en initiatieven. Een mooi idee – ware het niet dat de bewezen kwaliteitsfestivals nu tot de ‘flexibelen’/projecten worden gerekend. Zo ontstaat er een gat tussen wal en schip waar Go Short en Music Meeting in dreigen te vallen.
Go Short en Music Meeting werden de afgelopen jaren door de provincie tot de basis gerekend, en met deze zekerheid konden ze zich ontwikkelen tot kwaliteitsfestivals met landelijk en internationaal aanzien. In de nieuwe opzet van de provincie moeten zij jaarlijks een aanvraag gaan doen voor een budget dat eigenlijk niet voor hen bedoeld is, maar voor nieuwe initiatieven. Deze onzekerheid en uitholling schaden de toekomst en instandhouding van deze festivals.
Met hun aandacht voor korte film respectievelijk cross-over muziek nemen Go Short en Music Meeting een unieke plek in in Nederland. Zonder deze festivals zouden deze onderbelichte genres het nog zwaarder krijgen in het huidige culturele klimaat. De inzet en invloed van deze festivals gaat daarom veel verder dan enkele festivaldagen. Go Short en Music Meeting investeren veel in educatie/talentontwikkeling, verbinden regionale en internationale netwerken en creëren een eigen infrastructuur voor hun unieke genres. Daar is een continue inzet en een langetermijnvisie nodig. In de nieuwe visie van de Provincie Gelderland op festivals is voor deze belangrijke rol geen oog. Deze festivals vormen zelf de basis, in Gelderland en ver daarbuiten, ze hebben een unieke, landelijke status en een internationale reputatie en verdienen daarom een basisplaats.
Is er straks alleen nog plaats voor internationale kwaliteitsfestivals in de Randstad? Laat dat niet gebeuren. Koester de Gelderse parels, en zet Go Short en Music Meeting in de Gelderse Basis.