Op 5 november j.l. werden in Utrecht de nieuwe meerjarige subsidieregelingen van Fonds Podiumkunsten gepresenteerd.

Lees meer over deze regelingen van Fonds Podiumkunsten voor festivals en producties op de website van FPK.