(bron: Kunstenbond)

Goed en slecht nieuws uit de miljoenennota 
De derde dinsdag van september was Prinsjesdag. Een dag van gemengde gevoelens. Het feit dat de kunstenaar en cultuur genoemd worden in de troonrede is een heuglijk unicum te noemen, voor het eerst werd de maatschappelijk waarde van cultuur door een kabinet Rutte in de miljoennota opgenomen. En uiteraard zijn we trots en erg blij met de redding van de gezelschappen van het Fonds Podiumkunsten. Helaas is daarmee lang niet iedereen geholpen. Het besef dat de cultuursector voor een groot deel bestaat uit kleine zelfstandig ondernemers, die nu op last van de overheid al een half jaar niet kunnen werken, lijkt maar moeilijk door te dringen in Den Haag. Dat zien we ook terug in de verdere afbouw van de zelfstandigenaftrek die in de miljoennota is opgenomen. 

Gezelschappen FPK gered dankzij lobby en acties 
De minister trekt ruim 15 miljoen extra uit voor meerjarige subsidies in de podiumkunsten. Met dit geld worden alle aanvragen die positief beoordeeld zijn maar eerder wegens budgettekort buiten de boot vielen alsnog (bijna volledig) gehonoreerd. Veel gezelschappen zijn hiermee op het nippertje van faillissement gered.
Deze handreiking is het resultaat van veel acties die o.a. de Kunstenbond en de Creatieve Coalitie in samenwerking met veel actieve podiumkunstenwerkers de afgelopen tijd hebben gevoerd. Een bewijs dat solidariteit en collectief actievoeren lonen. Lees hier meer. 

Zzp’ers steeds verder in het nauw 
Helaas is de zzp’er ook in de miljoenennota kind van de rekening. De zelfstandigenaftrek wordt steeds sneller teruggeschroefd. Het kabinet vindt dat deze aftrekpost een verkeerde stimulans geeft en wil het verschil tussen werknemers en zzp’ers kleiner maken. Maar wij zien dat deze maatregel een tegengesteld effect heeft. Zeker in onze sector, waar de zzp’ers structureel onderbetaald worden en waar zzp’ers onevenredig zwaar te leiden hebben onder de coronamaatregelen. Veel werknemers in (vaste) dienst kregen het afgelopen half jaar dankzij kabinetsmaatregelen hun loon doorbetaald, terwijl zzp’ers vaak zonder pardon op straat kwamen te staan. Velen zitten al een half jaar zonder inkomen of leven van een verlammende bijstanduitkering. Het verschil tussen werknemers en zzp’ers wordt dus juist steeds groter. Lees hier meer

De Kunstenbond laat het hier niet bij zitten. We maken concrete plannen voor de verdeling van de noodsteun. We hameren erop dat werkenden het fundament vormen van de sector, en niet een vervangbare onderlaag. We pleiten voor stimulans van kleine zelfstandigen, voor erkenning van het feit dat de hardste klappen onterecht blijven vallen in de hoek van de mensen die het werk doen.