Platform Makers, het samenwerkingsverband van vakbonden en beroepsorganisaties voor auteurs en artiesten, publiceert vandaag individuele ervaringen van auteurs en artiesten met het auteurscontractenrecht.

In “Werken voor een kratje bier… en meer onbillijke voorstellen” spreken diverse makers zich, soms anoniem, uit over de huidige contractpraktijk. Ook leden van Ntb, Kunstenbond en VCTN, onder wie penningmeester en sessiemuzikant Will Maas, komen in het boekje aan het woord.

Erwin Angad-Gaur (voorzitter van Platform Makers): “Het is nog altijd nodig bij dit soort publicaties makers de garantie van anonimiteit te bieden. De angst niet langer ingehuurd te worden als je als ‘moeilijk’ te boek staat, is nog steeds reëel. Het is illustratief voor de zwaarte en de hardnekkigheid van het probleem. Auteurs en artiesten via de wet extra rechten geven is mooi, maar ze moeten ook geholpen worden dat recht daadwerkelijk te kunnen concretiseren. Daar wringt voor een groot deel de schoen. De overheid zou als subsidiegever moeten toezien op redelijke contracten bij bijvoorbeeld de Publieke Omroep en bij door overheidsfondsen gesubsidieerde organisaties. Daarmee zou de wet pas echt effectief worden. En daar zetten wij dus, naast verdere verbetering van de wet zelf, op in.”

Download ‘Werken voor een kratje bier…’ op de Ntb website

Volg de Ntb en de VCTN ook op Twitter en op Facebook

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen: meld het ons via info@ntb.nl