Registreer

(English scroll down)
Door je te registeren, ben je aangesloten op het netwerk World Music Forum NL (WMF)

  • Who-is-Who? Je organisatie-gegevens worden automatisch gepubliceerd in deze online gids. Svp alle verplichte velden invullen!
   Door vervolgens in te loggen kun je uitgebreide gegevens wijzigen of aanvullen.
  • Nieuwsbrief Je wordt automatisch op de hoogte gehouden van onze activiteiten, zoals de World Blend Café netwerkbijeenkomsten en overig nieuws.
  • In verband met spam-accounts zal de account eerst door WMF NL beoordeeld worden voordat deze wordt goedgekeurd. Na goedkeuring ontvang je bericht.

 

Registratie bij World Music Forum NL is gratis en uitsluitend bedoeld voor organisaties en personen die gevestigd zijn in Nederland en actief zijn op het gebied van wereldmuziek, of geïnteresseerd zijn in samenwerking met de sector.
Abonneer of doneer en steun WMF NL! Vul je registratie aan met een betaald abonnement. Lees meer over de voordelen>>

World Music Forum NL gaat zorgvuldig met je gegevens om en volgt daarbij de AVG regels. Lees meer in ons Privacy Statement. Voor vragen en uitschrijven mail: info@worldmusicforum.nl.

English

Registration on WMF NL is free of charge. By registering, you are connected to the network World Music Forum NL (WMF) and can use the following services:

 • who – is – who Your organizational data will automatically be published in this online guide. Please fill in all required fields!
  By logging in you can change and add extensive data.  
  Newsletter You will automatically be informed of relevant activities, such as the World Blend Café network meetings and news-items.

Subscribe or Donate and support WMF NL! Top off our registration with a paid subscription. Read more about the benefits

Joining World Music Forum NL is intended for organizations and individuals based in the Netherlands who are active in the field of world music, or who are interested in collaborating with the sector. World Music Forum NL treats your data with care and follows the AVG rules. Read more in our Privacy Statement. For questions and unsubscribe mail: info@worldmusicforum.nl.