De Creatieve Coalitie waar World Music Forum NL ook aan verbonden is bezig met de ontwikkeling van het sectorconvenant voor de culturele en creatieve sector.

Het afgelopen jaar hebben we flink gestreden om harde afspraken te kunnen maken ter verbetering van de arbeidsmarkt van de cultuele en creatieve sector en deze vast te leggen in een sectorconvenant. Met succes! We hebben het ministerie weten te overtuigen van deze noodzaak. Het komende jaar staat daarom voor het bestuur van de Creatieve Coalitie in het teken van het maken van dit convenant.

Waarom is dit zo belangrijk voor ons? Omdat we behoefte hebben aan duidelijke afspraken waar we naar kunnen verwijzen. We willen kunnen zeggen: “voor minder dan dit doen we het niet”. Staatssecretaris Uslu begrijpt dit en heeft aangegeven dat ze deze afspraken nodig heeft om op een duurzame manier meer financiële middelen in de sector te kunnen investeren.
 
Samen met de ketentafels van FairPACCT hebben we al belangrijke stappen gezet en de komende maanden zullen we deze verder uitwerken. We onderzoeken of de afspraken binnen de ketentafels leidend moeten zijn en hoe we deze het beste in het convenant kunnen opnemen.
Afgelopen week hebben we met de leden van de CC gesproken over de inhoudsopgave van het convenant. Dit hebben we samen verwoord in een document dat we het komende jaar verder gaan uitwerken.
 
We gaan dit doen met behulp van Platform ACCT, dat als facilitator optreedt. Zij zorgen ervoor dat alle partijen aan tafel gaan zitten en begeleiden de gesprekken om tot concrete afspraken te komen en deze vast te leggen. Om ervoor te zorgen dat we aan het begin duidelijk hebben waar we het over gaan hebben, tekenen we een startakkoord. Dit startakkoord bevat de punten van de inhoudsopgave die we willen opnemen in het convenant.
 
Het komende jaar zullen we hierover met elkaar spreken. Voor velen van jullie zal dit nieuw materiaal zijn om samen met je bestuur over door te praten. Voor het bestuur van de Creatieve Coalitie is het van wezenlijk belang om het geluid van haar leden hierover te horen, zodat we uiteindelijk tot een gedragen convenant komen. Kortom, we hebben allemaal werk aan de winkel!

Daarnaast heeft de Creatieve Coalitie een vragenlijst opgesteld om de meningen en ervaringen van zzp’ers met betrekking tot arbeidsongeschiktheid in kaart te brengen. We willen namelijk graag weten hoe zij hierover denken en hoe we onze lobby voor betere voorzieningen voor deze groep het beste kunnen inrichten.
Vul de enquête hier in >>>