Algemeen

Heb je een plan voor kunstzinnige en/of erfgoedactiviteiten waarbij jongeren actief zijn betrokken? Dragen de activiteiten bij aan het versterken van hun culturele ontwikkeling en vinden ze plaats buiten de G4-gemeenten, G40-stedennetwerk en provincie Zeeland*?

Werk je samen met partijen uit het cultureel en sociaal domein en wil je deze samenwerking versterken?

Wie kan aanvragen?  

Je bent gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden en kunt aanvragen als:

  • Instelling in het cultureel domein of in het sociaal domein
  • Zelfstandig professional in het cultureel of sociaal domein

Samenwerkingspartners kunnen ook zelforganisaties zonder rechtspersoonlijkheid in het cultureel of sociaal domein (bijv. buurtcomités, jongerencollectieven, erfgoedgemeenschappen) zijn. Of onderwijsinstellingen als het gaat om naschoolse activiteiten. Let op: deze samenwerkingspartners kunnen niet zelf aanvragen. 

Instellingen met een provinciale, door de overheid gefinancierde opdracht om het culturele veld te ondersteunen, mogen niet aanvragen. Je kunt wel samenwerkingspartner zijn. De werkzaamheden mogen alleen niet vanuit de subsidieaanvraag worden gefinancierd.

Waarvoor kun je aanvragen?

Voor een project waarin kunstzinnige en/of erfgoedactiviteiten plaats vinden voor en door jongeren. Het cultureel en sociaal domein werken hierin nauw samen. De activiteiten zijn toegankelijk en stimuleren cultuurdeelname bij jongeren en versterken hun culturele ontwikkeling.

Waar let het Fonds op?

Om je op weg te helpen bij je aanvraag  hebben we een voorbeeldaanvraagformulier, een modelbegroting en -samenwerkingsdocument gemaakt. Je bent verplicht de modelbegroting van het Fonds te gebruiken. Voor de samenwerking mag je ook een eigen document gebruiken.

Wil je aanvragen? Zorg dan dat je de subsidieregeling en uitwerking leest. Je vindt alle hier genoemde documenten rechts in het grijze kader onder ‘Documenten’.

In het kort de criteria waarop wij jouw aanvraag beoordelen:

  • Inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten | Wat is het doel, welke aanpak wordt gebruikt en zijn de jongeren betrokken bij de opzet en uitvoering?
  • Organisatorische kwaliteit | Wat zijn de kwaliteiten van de uitvoerders en is er sprake van een realistische planning en begroting?
  • Ontwikkeling binnen het project en hoe samenwerking daaraan bijdraagt | Hoe werken jullie aan ontwikkeling en verduurzaming van de activiteiten? Is er sprake van een gelijkwaardige samenwerking, wordt de kennis van iedere partij voldoende ingezet en hoe ziet de rolverdeling eruit?

Aanvraag indienen

Op 23 januari 2023 start de aanvraagperiode. Een aanvraag indienen kan tot en met 30 november 2023 zolang het totale budget nog niet op is. Het totale budget van deze Open Oproep is € 4.400.000,-.


Aandachtspunten
:

  • Heb je nog geen account in Mijn Fonds? Maak die dan snel aan; dit duurt namelijk een paar werkdagen.
  • Zorg dat je voor de opening van de aanvraagperiode alle documenten compleet hebt om een aanvraag te kunnen doen. 
  • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
  • Je werkt  samen met LKCA aan het delen, ontwikkelen en monitoren van kennis in het landelijke kennisdelingstraject; hierbij kun je denken aan 2-3 kennissessies per jaar en het invullen van de projectenmonitor.
  • Je past de drie culturele codes toe, zoals beschreven in Artikel 1.10 van de subsidieregeling.

Heb je nog niet eerder subsidie aangevraagd? Het filmpje ‘Hoe vraag je subsidie aan’ helpt je op weg.

Kijk het beicht op de site van Fonds voor Cultuur Participatie