(bron: Music Managars Forum)

 

Vanuit De Popcoalitie (en het CBS) kregen wij de oproep iedereen te verzoeken om, ook los van eventuele steunmaatregelen, te controleren onder welke SBI-code je staat ingeschreven bij de KvK en dat, indien nodig, te veranderen conform onderstaand advies.

• De SBI-codes worden internationaal bepaald en gaan binnenkort veranderen. Op dit moment verzamelt Eurostat hierover input bij alle Europese statistiekbureaus (in Nederland het CBS) en bij diverse brancheorganisaties. De VNPF (in overleg met CBS) heeft hier bijvoorbeeld een advies over uitgebracht. Na vaststelling van de nieuwe codes kan het nog wel even duren (2 a 3 jaar) voordat de veranderingen zijn doorgevoerd.

• De nieuwe indeling biedt kansen om de gehele popsector in de toekomst beter zichtbaar te maken in bijvoorbeeld (cultuur)statistieken, zowel nationaal als internationaal. Nu zitten bijvoorbeeld popmuzikanten, popfestivals en –podia nogal ‘verstopt’ in verzamelgroepen.

• Dit is de huidige SBI-code-indeling voor cultuur en mede door COVID-19 en de steunmaatregelen weten we dat veel mensen en organisaties werkzaam in onze sector momenteel onder (te) veel verschillende codes vallen en er dus nog geen eenduidigheid is.

• Indien je nu als zorgt voor een logische, passende code, dan zal de differentiatie straks ook zorgvuldiger plaats vinden.

Controleren kan via: https://ondernemersplein.kvk.nl/standaard-bedrijfsindeling-sbi/

Meer informatie over de achtergrond hiervan staat beschreven in het volledige statement van de Popcoalitie, te vinden in onderstaande button. 

 

 
Bekijk het volledige statement
 
Mocht je naar aanleiding van deze brief vragen hebben, neem gerust contact op via info@mmfnl.com