Opnieuw is de creatieve en culturele sector enorm getroffen door de coronamaatregelen. De Creatieve Coalitie zet met hun lobby in op compensatie van alle schade die je hierdoor lijdt. Maar ze moeten deze claim stevig kunnen onderbouwen. Met deze enquête willen ze inzicht krijgen in de financiële gevolgen van de coronacrisis voor de werkenden binnen de creatieve en culturele sector. Het invullen van deze vragenlijst gebeurt anoniem en duurt maximaal 10 minuten. Indien gewenst kan je vragen overslaan.

Vul de enquete hier in >>> https://creatievecoalitie.typeform.com/to/GT7SSUPjCC-press
Deze advertentie is 14 keer bekeken.