Het kabinet heeft 1 miljoen euro vrijgemaakt om kunstenaars te ondersteunen die voor de Russische agressie in Oekraïne gevlucht zijn. Daarmee kunnen deze makers uit Oekraïne en Rusland hun culturele en creatieve beroepen tijdelijk blijven uitoefenen in Nederland. De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Buitenlandse Zaken stellen elk € 500.000 beschikbaar. De zes rijkscultuurfondsen ontvingen de opdracht om deze regeling vorm te geven en uit te voeren. Het Nederlands Letterenfonds treedt op als penvoerder.

De regeling is bedoeld voor tijdelijke ondersteuning van de werkpraktijk van gevluchte professionele makers in alle cultuursectoren: beeldende kunst, creatieve industrie, erfgoed, film, letteren, podiumkunsten en cultuureducatie. De middelen zijn niet toereikend om langdurige ondersteuning te geven. De subsidie kan dienen als een tegemoetkoming in de kosten van bijvoorbeeld een project, tournee of een residentie in samenwerking met een Nederlandse culturele instelling. Ook kunnen makers met de subsidie bijvoorbeeld een residentieplaats of atelierruimte financieren of hulpmiddelen zoals apparatuur, gereedschap of materialen aanschaffen, zodat zij hun werk tijdelijk in Nederland voort kunnen zetten, en zodra dat weer mogelijk is in Oekraïne het culturele leven kunnen helpen opbouwen.

De subsidie dient namens de maker(s) te worden aangevraagd door een culturele instelling in Nederland.
De precieze voorwaarden voor het indienen van een aanvraag leest u in de regeling Steunfonds Oekraïense makers.
https://www.letterenfonds.nl/nl/steunfonds-oekraiense-makersCC-press
Deze advertentie is 4 keer bekeken.