Hoe staat je archief ervoor? Laat het ons weten!

Vul de vragenlijst in en bevorder met ons de houdbaarheid, bruikbaarheid en zichtbaarheid van de podiumkunsten. >>>

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_7R85paT6YiV_GFn-BumB71i5UZSMhgw2GkvocpAAX7pLrg/viewform

Om een goed beeld te krijgen van de stand van zaken in de podiumkunsten, daar activiteiten nog beter op af te stemmen en aanbevelingen te doen voor beleidsmakers is er veel behoefte aan recente gegevens over de staat van collecties en plannen om deze beschikbaar te stellen. Digitaliseren van ons cultureel erfgoed is belangrijk. Denk aan toekomstbestendigheid, het sneller terugvinden van informatie, inspiratie voor nieuwe producties, maar ook vergroting van je publiek.

Zowel producerende als presenterende podiumkunstinstellingen kunnen meedoen aan het onderzoek, uit alle domeinen: muziek, theater en dans, van klein tot groot, van zelfstandig theatermaker tot orkest met 100 musici. Vandaar dat we jullie vragen bij te dragen door de enquête in te vullen. Het invullen van de enquête duurt ca. 10 minuten.

Op basis van de resultaten kan Podiumkunst.net betere adviezen geven en sneller de houdbaarheid, bruikbaarheid en zichtbaarheid van de podiumkunsten te bevorderen.CC-press
Deze advertentie is 9 keer bekeken.