Voor projecten die met social design en co-creatie bijdragen aan klimaatacties. Zo versterken we de band tussen cultuur en klimaat en laten we zien hoe cultuur kan bijdragen aan een duurzame toekomst.

Klimaatverandering is een dringend probleem. Een van de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs 2050 is om de klimaatopwarming te beperken tot 1,5 graden Celsius. Directe actie, nieuwe experimenten en een vergroting van het bewustzijn zijn noodzakelijk. Het Fonds voor Cultuurparticipatie lanceert daarom de Open Call Cultuur voor Klimaat. Want cultuur speelt een belangrijke rol in het bijdragen aan een duurzame toekomst.

Om een zo groot mogelijke impact te maken, focust de open call op co-creatie en social design. In de projecten werken designers of andere kunstenaars in co-creatie samen met deelnemers aan klimaatacties. Social design als principe of methodiek is een belangrijk uitgangspunt. We zoeken projecten die zowel de verkenning als ontwikkeling én uitvoering van het proces in zich hebben. Het doel van het project is dat het deelnemers aanzet tot klimaatacties.

Klimaatverandering is een wereldwijd probleem dat ook lokaal impact heeft. We vragen projecten om op wijkniveau een verandering teweegbrengen, door lokale gebruiken, tradities en kennis te gebruiken. Inspiratie uit buitenlandse voorbeeldprojecten is verplicht bij de aanvraag en kan via de website van What Design Can Do worden gevonden.

Het FSonja Heimann
+316XXXXXXXX
Deze advertentie is 14 keer bekeken.