Het WMF kiest in zijn organisatiemodel voor een open, horizontale structuur en voor een brede participatie uit alle geledingen van de wereldmuzieksector. Iedereen die zichzelf rekent tot deze sector behoort daar ook toe. Dit model is voor Nederland en ook internationaal gezien uniek. Het WMF hecht aan deze vernieuwende organisatievorm, die recht doet aan de onderscheidende specifieke kenmerken van de wereldmuzieksector. Het wil institutionalisering tegengaan als iets wat de sector vreemd is.

Het WMF functioneert vanuit drie organen: adviesraad, stichtingsbestuur en directie. De adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van diverse geledingen uit de sector; de raad heeft een agenderend karakter en fungeert als klankbord voor de directie bij het uitvoeren van beleid. Het stichtingsbestuur – waarvan de leden deskundig zijn op het gebied van (wereld)muziek en/of op bestuurlijk terrein – is een bestuur op afstand is eindverantwoordelijk en is toezichthouder. De directie maakt geen onderdeel uit van de adviesraad maar is aanwezig is bij alle vergaderingen. De directie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid op inhoudelijk en organisatorisch gebied, kan ook zelf projecten initiëren en legt deze voor aan de adviesraad en bestuur. De directie treedt naar buiten toe op als vertegenwoordiger van WMF.

World Music Forum NL onderschrijft de Governance Code Cultuur en Code Culturele Diversiteit.

ORGANISATIE

Emiel Barendsen: vz. adviesraad, onderzoeker
Resia Bibo: vormgeving
Charlie Crooijmans: webredactie/ publiciteit
Sonja Heimann: zakelijke leiding/ producent/ redactie
Maite Hontelé: co-programmering / presentatie
Ernestien Lammen: financiële administratie
Stan Rijven: programmering/ presentatie
Paul Steenberghe: webbeheer

ADVIESRAAD

De adviesraad werkt als klankbord voor het te voeren beleid van de Stichting en komt twee keer per jaar bijeen. Raadsleden zijn:

Monica Akihary, secretaris (muzikant, Boi Akih)
Emiel Barendsen (Consulart), voorzitter
Arnulf den Boesterd (Xango Music Distribution)
Yassine Boussaid (De Meervaart, ACLI / Stichting Imagine IC)
Fred Gales (etnomusicoloog, radiomaker, Stichting Soundreporters, Arnold Bake Society)
Maryanna Golovchenko (Festival Oriental Landscapes)
Maite Hontelé (Music Meeting Festival)
Arnaud Kokosky (Tong Tong Festival)
Oscar van der Pluijm ( Podium Grounds/ WMDC)
Claudia Raven (Ducos Productions)
Agnes Salverda (promoter/ WMF)
Francis de Souza (Earthbeat/ Houtfestival/ Souzaphone Productions/ Winternachten Festival/  Writers Unlimited, Podium de X)
Linda Waal (Stroom Management)

Jaarlijks kunnen 2 tot maximaal 5 wissels van leden plaats vinden. Aspirant raadsleden kunnen worden voorgedragen. Ook is het mogelijk om langs deze weg beleidsvragen en suggesties aan te dragen. info@worldmusicforum.nl.
 Huishoudelijk reglement van de adviesraad

BESTUURSLEDEN 

  • Rob Broek (Codarts) secretaris
  • Andries van den Broek (Onderzoeker) – bestuurlid
  • Roy Budjhawan – penningmeester
  • Jeanneke den Boer (Culture Connection / DB Consult ) – voorzitter

Download PDF  WMF_Organisatie _Highlights Resultaten_januari 2022

BELEID WORLD MUSIC FORUM NL

Beloningsbeleid
Het World Music Forum NL – is een projectorganisatie. Alle werkzaamheden voor de projecten worden op free-lance basis uitgevoerd. Daarnaast wordt een groot deel van de activiteiten door betrokken vrijwilligers uitgevoerd. De honorering van werkzaamheden wordt in de jaarbegroting opgenomen welke vooraf door het bestuur wordt goedgekeurd en vastgesteld. De activiteiten van het bestuur en adviesraad zijn onbezoldigd.

ACTIVITEITEN World Music Forum NL (update januari 2020)

Sinds 2006 heeft het WMF naast het organiseren van zo’n 100 maandelijkse World Blend Café diverse projecten en initiatieven ontplooid en gestimuleerd.

Expertmeetings:

Mozart of Mozaïek Art? Muziekonderwijs van mono naar stereo. april 2018
Meer PK voor kwetsbare programmering, inJazz, 2017
Old Vinyls New Views, the A & B-side of our musical future, Bimhuis, 2017
Creolization of Music in the Lowlands, Dutch Delta Sounds – Bimhuis, 2016
Kleur bekennen, zo doe je dat, Eurosonic Noorderslag 2016
Kleur bekennen:richting een nieuw publiek, 2015
Klankrijk & Kansrijk wereldmuziek in Nederland, 2012
Visieontwikkeling wereldmuziek, 2013
Behoud (wereld)muziekarchieven, 2013

Aanjager en partner van:

Tijdschriften over wereldmuziek Beyond Magazine en Mixed ( 2006 / 2008 -heden),
Dutch Delta Sounds concertserie Old Roots New Routes ( 2017/2018/2019/2020-21)

Kweekvijver:

Het stimuleren en opzetten van vele nieuwe muzikale samenwerkingsverbanden

Lobby en advies:

Het agenderen van de wereldmuziek op beleidsniveau onder anderen bij FPK, MCN. Dankzij lobby vanuit de sector is er een groter besef van het belang van wereldmuziek ontstaan.

Onderzoek:

Initiator en opdrachtgever van het vooronderzoek ‘Mundo’, van vervolgonderzoek Wereldmuziek in Nederland (2010-2012) naar kerngegevens over de sector i.s.m. Muziek Centrum Nederland met steun van Fonds Podiumkunsten.

Initiator European World Music Monitor (EWMM), netwerk en opzet monitor voor Europese marktverkenning (2014)

Update Sector monitor Nederland 2014, 2016, 2018

Internationale beurzen:

Dutch Delta Sounds Showcase Festival, met bezoekersprogramma en conferentieprogramma 2016

Organisatie en aanwezigheid met een Nederlandse paraplustand en conferentie

Womex (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015,2016, 2017,2018, 2019, 2021 )

Babel Med, stand en conferentie (2014, 2015, 2016,2017)

Dutch Jazz & World Meeting (partner 2010 en 2012)

Dutch Blend Meeting (2008 mede –initiator/partner)

 

Publicaties:

Dutch World Directory print en online 2017-2018, 2018/2019, 2020

Dutch Delta Sounds, Cd-compilatie Nederlandse Wereldmuziek i.s.m.Ritmundo, Songlines Magazine 2016

Dutch World Womex, Santiago de Compostella, Sp / 2014 en Boedapest Hu, 2015; Babel Med, 2015, 2016
Dutch facebook Womex 2013, Cardiff – UK
Factsheet World Music in the Netherlands – 2013, Babel Med Marseille Fr, en Jazzdag

Klankrijk & Kansrijk, wereldmuziek in Nederland 2012 ( met steun van MCN)

Dutch Delta Sounds, Cd-compilatie Nederlandse Wereldmuziek i.s.m. Stichting Ritmundo, Songlines Magazine 2012

Sectoronderzoek Wereldmuziek in Nederland, 2010 in opdracht van FPK

Dutch Blend wereldmuziekgids, 2008 i.s.m. MCN

Sounds from Beyond, Cd-compilatie Nederlandse wereldmuziek, 2007 

Online:

www.worldmusicforum.nl digitaal platform en online groepen op Linked-in en social media, berichtgeving via nieuwsbrieven en op internet, Dutch World App.

 

Jaarverslagen

2020 

Jaarrekening 2020

2019

Jaarrekening 2019

2018
Jaarrekening 2018

Jaarverslag 2018

2017

Jaarrekening 2017 Stichting WMF NL

Jaarverslag 2017 WMF NL

2016

Jaarrekening 2016 Stichting WMF NL

Jaarverslag 2016 WMFNL

 2015
Jaarplan_WMFNL_2015.pdf
369.56 KB

2015
Jaarrekening 2015 Stichting WMF NL

2014
Jaarverslag2014WMFNL.pdf443.07 KB

 2014
Jaarrekening_2014_WMFNL.pdf111.37 KB