(Bron Kunstenbond 17-06-2020)

Op 15 juni hebben de gezamenlijke verenigingen voor muziekuitgevers (NMUV en VMN) en muziekauteurs (VCTN, BAM!, Popauteurs.nl, BCMM, Nieuw GeNeCo en Kunstenbond/Ntb) een brancheovereenkomst afgesloten waarin onder meer afspraken zijn gemaakt over de toekomstige verdeling van Thuiskopie- en Leenrechtgelden (zie ook de eerdere berichtgeving hierover in de Muziekwereld). Onderdeel van de overeenkomst is een Code of Conduct waarin de gezamenlijke partijen ook verdere afspraken maken over de inhoud van muziekuitgavecontracten.

Onder meer werd afgesproken dat muziekauteurs minimaal 2/3e van de in Nederland via collectief beheer geincasseerde auteursrechtinkomsten dienen te ontvangen en uitgevers dus nooit meer dan 1/3e deel kunnen claimen. Ook behoren auteurs helder inzicht te krijgen in subuitgave in het buitenland en wordt herbevestigd dat ‘kickback contracten’ (contracten waarin een muziekauteur meer dan het uitgeversdeel aan de uitgever of opdrachtgever moet (terug- of door)betalen) onredelijk zijn. Verder bepaalt de Code of Conduct dat uitgevers in de toekomst (technisch: na de zgn. wettelijke ‘reprobelfix’ bij invoering van de implementatiewet Richtlijn Digitale Eengemaakte Markt) bij nieuwe contracten enkel in thuiskopie- en leenrechtvergoedingen audio en video kunnen meedelen als dit expliciet in het contract is afgesproken. Voor oude contracten geldt dat de uitgever enkel mee kan delen als de auteur(s) daar geen bezwaar tegen maakt of maken.

Erwin Angad-Gaur (directeur VCTN en senior adviseur Ntb/Kunstenbond): “We zijn uiteraard blij dat we nu ook met de muziekuitgevers een aantal principiele afspraken voor de toekomst hebben kunnen maken, niet alleen over thuiskopie- en leenrechtgelden, maar ook over een aantal hete hangijzers in de contractpraktijk. Met het door de overheid benoemde College van Toezicht zijn wij gezamenlijk nog in gesprek over hoe exact omgegaan zal worden met de thuiskopie- en leenrechtvergoedingen van de afgelopen jaren. Uitgangspunt zal moeten zijn dat deze gelden in Nederland volledig aan de auteur worden uitbetaald, totdat de genoemde “reprobelfix” in de wet is opgenomen. Daarover zullen we onze leden zo snel mogelijk berichten.

Eerder maakten Ntb en Kunstenbond afspraken met de NVPI over redelijke platencontracten en over licentieovereenkomsten.
Angad-Gaur: “De nieuwe Code of Conduct is daarin inderdaad een verdere stap naar fair practice. We roepen ook de overheid en overheidsfondsen op deze richtliijnen serieus te nemen en een plaats te geven in subsidievoorwaarden van overheidsfondsen, zoals Upstream: Music en andere regelingen van het Fonds Podium Kunsten, maar ook bij de publieke omroep. Afspraken zijn van belang, maar van belang is uiteraard nog meer er voor te zorgen dat er ook naar gehandeld wordt. Daarin heeft ook de overheid een rol.”

Lees hier de uitgangspunten voor redelijke artiesten- en licentieovereenkomsten