In het kader van de nieuwe kunstenplanperiode, ontvangen wij veel vragen over het berekenen van fair pay tarieven. Hieronder zetten we diverse rekentools en andere hulpmiddelen voor het bepalen van een fair pay tarief voor je op een rij.

Met behulp van deze rekentool kun je eenvoudig een cao-salaris omrekenen naar een zzp-tarief in het kader van de Fair Practice Code. In deze rekentool kun je een standaardberekening volgen of persoonlijke voorkeuren aangeven. Daarnaast kun je rekening houden met aangepaste tarieven voor korte of kleine contracten; het zogenaamde flexicurity-principe.

Let op: deze rekentool geeft een eerlijke vergelijking tussen een cao-loon en een zzp-tarief. Het biedt geen (bindend) adviestarief.

Wil je aanvullende informatie over deze tool? Lees hier de toelichting en verantwoording.

Op deze pagina van deze website vind je verschillende tools waarmee je eenvoudig kunt bepalen wat een eerlijk tarief voor jouw werk is. Je vind hier onder andere richtlijnen voor compositieopdrachten, zzp-starttarieven voor toneel en dans, kunstenaarshonorarium en een spiekbriefje voor acteurstarieven.

 

  • Fair pay praktijkinstrumenten ketentafels fairPACCT

Zes fairPACCT ketentafels, opgericht om concreet beleid rondom fair pay te ontwikkelen, hebben inmiddels hun fair pay praktijkinstrument gepresenteerd.
Bij de praktijkinstrumenten gaat het om richtlijnen met tarieven en onderzoeken/producten gericht op primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Er zijn of komen waar nodig aanvullend extra handreikingen of leidraden gelet op de specifieke werksituaties van bepaalde categorieën werkenden.

Op fairpacct.nl kun je van de volgende ketentafels de praktijkinstrumenten vinden: