De activiteiten van World Music Forum NL worden gerealiseerd met

Financiële support:

LOGO Bumacultuur RGB
Buma Cultuur zet zich in voor muziek uit Nederland. Buma Cultuur ondersteunt en promoot het Nederlands muziekauteursrecht in zowel Nederland als in de belangrijkste exportmarkten voor de Nederlandse (niet per se Nederlandstalige) muziek.
Het doel is het aandeel op de Nederlandse markt en buitenlandse markten te vergroten. Buma Cultuur is opgericht door de Nederlandse auteursrechtenorganisatie Buma. Buma/Stemra is de auteursrechtenorganisatie van muziekauteurs in Nederland en vertegenwoordigt de belangen van haar leden wereldwijd. Naast het innen en uitkeren van rechtengelden voor muziekauteurs stimuleert en ondersteunt Buma/Stemra de ontwikkeling van nieuw talent. bumacultuur.nl

 

Dutch Performing Arts is een programma van het Fonds Podiumkunsten en heeft als doel het vergroten van de zichtbaarheid van de Nederlandse podiumkunsten in het buitenland. Dutch Performing Arts richt zich op het intensiveren van contacten tussen Nederlandse makers en buitenlandse afnemers. Daarnaast wil Dutch Performing Arts de interesse van buitenlandse programmeurs in Nederlandse podiumkunsten vergroten en de internationale ambitie van Nederlandse instellingen met internationale potentie prikkelen. Hiertoe organiseert Dutch Performing Arts showcases op sleutelevenementen in binnen- en buitenland en bezoekersprogramma’s voor relevante buitenlandse gasten. Daarnaast reist Dutch Performing Arts af naar het buitenland om Neder­land ter plekke te vertegenwoordigen en/of onderzoek te doen. dutchperformingarts.nl


Sena regelt de rechten van muzikanten en producenten. Zij krijgen van ons een vergoeding als hun muziek in het openbaar gedraaid wordt. Elke dag zetten wij ons in voor onze rechthebbenden. Dat zijn er nu ruim 33.000. Muzikanten en producenten krijgen hun vergoeding dankzij muzieklicenties. Bedrijven en organisaties sluiten die licenties af bij Sena. Als organisatie zonder winstoogmerk betaalt Sena de geïncasseerde gelden tegen zo laag mogelijke kosten door. Op die manier krijgen de makers van muziek waar zij recht op hebben. Sena werkt op basis van de Wet op de naburige rechten en is gevestigd in Hilversum. Voluit staat Sena voor Stichting ter Exploitatie van Naburige rechten. www.sena.nl


Het Prins Bernhard Cultuurfonds investeert elk jaar ruim 35 miljoen euro in cultuur en natuur. Dat geld gaat naar zo’n 3.500 projecten door heel Nederland en het Caribisch deel van ons koninkrijk. Dat doen we met de bijdrage van de VriendenLoterij en Nederlandse loterij en samen met onze donateurs, schenkers en partners.

 

Partners:

 

 


Stichting Ritmundo
heeft als cultuuraanjager tot doel evenementen en nieuwe initiatieven te ontwikkelen op het gebied van populaire muziek en is sinds de oprichting van World Music Forum NL betrokken als samenwerkingspartner.

 

 

 

 

Transglobal World Music Chart  Netwerk van muziekjournalisten die op regelmatige basis actief zijn op het gebied van verspreiding van world, roots, en traditionele muziek. Lees meer hierover via de link naar hun eigen website.

 

 

 

WOMEX is de belangrijkste jaarlijkse internationale muziekbeurs op het gebied van world en wordt jaarlijks in oktober gehouden – steeds op een wisselende lokatie in Europa.

Lid van:

 

 

 

 

 

Onderschrijft de richtlijnen van:

GCC beeldmerk kleur web