Persbericht: Nederlandse Wereldmuziek in kaart: Klankrijk & Kansrijk

08 juli 2012

 Gegevens sector wereldmuziek in kaart:

          
‘Klankrijk & Kansrijk
Wereldmuziek in Nederland’
presentatie maandag 24 september 2012  Bimhuis, Amsterdam
                   
Maandag 24 september vond de presentatie plaats van het rapport ‘Klankrijk & Kansrijk – Wereldmuziek in Nederland’ (auteur Ton Guiking). Deze publicatie bundelt de resultaten van vier deelonderzoeken, die voor het eerst de omvang en betekenis van de wereldmuziek in Nederland in kaart brengen.
Dit rapport is door World Music Forum NL in samenwerking met Muziek Centrum Nederland gerealiseerd.  De onderzoeksverslagen en de uitgave ‘Klankrijk & Kansrijk’ (Nederlandse en Engelse tekst)  zijn vanaf 24 september te vinden op de website van World Music Forum NL : www.worldmusicforum.nl
Tijdens de presentatie werd door MC is Chris Keulemans (Tolhuistuin) het eerste exemplaar van ‘Klankrijk & Kansrijk wereldmuziek in Nederland zal worden overhandigd aan de Turks/Nederlandse zangeres Karsu Dönmez.Tijdens de presentatie werd door deskundigen van binnen en buiten de sector hun visie  op de kansen en koersen van wereldmuziek achter de dijken gegeven.
o.a.
Rob Boonzajer Flaes (BinoqAtana), 
Bertus de Blauw (Mojo)
Andries vd Broek (Sociaal Cultureel Planbureau)
Francine van Dam (Kunstfactor)
Mike del Ferro (muzikant)
Carel Kraayenhof (muzikant,componist)
Frits Lagerwerff (muziek kriticus)
Anita Verheggen (NtB, SENA)
Henriette Post (Fonds Podium Kunsten)
Agnes Salverda (Paradiso)

Francis de Souza (Tropentheater, Houtfestival)Muziek o.l.v. Niels Brouwer en Job Chajes
Monica Akihary, zang
Niels Brouwer, gitaar
Eric Calmes, bas
Job Chajes, sax
Bart Fermie, percussie
Jos de Haas, percussie
Gijs Levelt, trompet
Achtergrond:
Vanaf de jaren tachtig transformeerde de tulpenbol ook tot een wereldbol. Hoewel er sindsdien over klassiek, jazz, pop, en dance in ons land ruime cijfers voorhanden zijn, bleef de vaderlandse wereldmuzieksector onzichtbaar.
Daarom gaf World Music Forum NL de opdracht voor een verkennend onderzoek, resulterend in ‘Mundo’ (Rob Boonzajer Flaes en Eva-Maria van Straaten, 2010). Naast een heldere historische schets biedt dit rapport een handzame afbakening van wereldmuziek voor de specifiek Nederlandse situatie.

Voortbouwend op Mundo zijn in 2012 door vier bureaus de volgende aspecten onderzocht: de vraag (het publiek), het aanbod (podia en festivals), de makers (musici), muziek-educatie, en het informele circuit.
Arno Prins (MusicResearch.nl), Dirk Noordman, Amanda Kool en Ninouk Vermeer (Adviesbureau Cultuurtoerisme), Laura Hölzenspies (Toucher Muziek) en Piroska Delouw (Piroska Delouw Communicatie & Advies) hebben met verve die opdracht uitgevoerd.
Quotes:
‘De wereldmuziek in Nederland is buitengewoon vitaal, heeft een stevige positie en biedt veel mogelijkheden voor groei.’
Klankrijk & Kansrijk – wereldmuziek in Nederland.’De opkomst van het fenomeen wereldmuziek in de afgelopen decennia valt niet te ontkennen. Niet alleen op gespecialiseerde podia en wereldmuziekfestivals maar ook steeds meer als geïntegreerd onderdeel van de programmering op het gebied van jazz, pop en klassiek is wereldmuziek te beluisteren. Daarnaast floreren vele vormen van wereldmuziek binnen de informele circuits van verschillende culturele gemeenschappen.’
Oscar van der Pluijm, directeur Grounds Podium en voorz. World Music Forum NL’Onze concertavonden met wereldmuziek herinner ik me als onze allerbeste. We trokken er vaak een heel nieuw publiek mee, het zat altijd vol, en ik heb er betoverend mooie momenten aan beleefd. Uiteindelijk gaat het bij concerten toch om een moment van gedeelde beleving, van bijna voelbare emotie – en wat dat betreft hoorde de wereldmuziek bij de absolute top.’
citaat van Erik Gerritsen, voormalig zakelijk directeur Het Concertgebouw BV.’Bij Codarts ervaren we al sinds jaar en dag hoe wereldmuziek onze talenten inspireert en uitdaagt. Het verruimt de blik en als je kijkt naar de podia en festivals en naar de samenleving als geheel dan is het zonneklaar dat wereldmuziek thuishoort in het kunstonderwijs van vandaag en morgen.’
Max Merkx, voorzitter college van bestuur Codarts, Hogeschool voor de Kunsten

‘In the forest of music, world music is the tenacious undergrowth among the stately trees of established traditions. In the long run, some of this undergrowth might even end up being a tree itself. Likewise, all trees will turn into dust eventually. This is the slow but inevitable cycle of musical development. But on this fertile soil, there will always be new undergrowth. World music  is here to stay – forever.’
Rob Boonzajer Flaes, researcher BinoqAtana

‘Wereldmuziek kan een grote rol gaan spelen in het totale palet waarbij vooral kansen zitten in crossovers. Dus pop/wereldmuziek, jazz/wereldmuziek en klassiek/wereldmuziek.Er zou in de media meer aandacht voor moeten zijn, vooral onze cultuurprogramma’s geven een plat beeld.’
Organisator evenementen en zangeres
Deze presentatie werd georganiseerd door World Music Forum NL in samenwerking met Muziek Centrum Nederland en Bimhuis.
________
Persinformatie:
Sonja Heimann – info@sonjaheimann.nl | 06 12532987
info@sonjaheimann.nl+ 31 6 12532987 | Skype:sonja.heimannBijlagen: publictatie, beeld materiaal en onderzoekenBijlagen downloads
Persbericht in wordAfbeelding cover – Izaline Calister 
foto Eric van Nieuwland
foto Karsu Donmez
foto Husne Afsar

PDF ‘Klankrijk & Kansrijk – wereldmuziek in Nederland’
auteur Ton Guiking
vormgeving: Resia Bibo

Downloads deelonderzoeken
Inleiding
Publieksonderzoek
Podia en Festivals
Musici
Muziekeducatie
Informele circuit
Conclusies