(bron: Kunsten ’92)

 
 
Zet Cultuur op de Agenda 

 

 ONLINE POLITIEK DEBAT  12 NOVEMBER 2020 10.00 UUR

Op 15-17 maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. De meeste partijen hebben hun conceptverkiezingsprogramma’s gepresenteerd. Nu is het tijd om de kaarten op tafel te leggen: welke ambities hebben de politieke partijen voor cultuureducatie en cultuurparticipatie? Valt er echt iets te kiezen? Daarover gaan politici van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdD, SP en VVD met elkaar op 12 november a.s. om 10.00 uur in debat in Nieuwspoort, onder leiding van Roderik van Grieken (Nederlands Debat Instituut).


Drie thema’s, drie inleiders en zeven politici

Yassine Boussaid (directeur van Theater de Meervaart), Maurice Knijnenburg (voorzitter van de Nationale Jeugdraad) en Marieke Vegt (directeur Stichting Kunst & Cultuur) gaan in gesprek met de cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer: Zohair El Yassini (VVD), Carla Dik – Faber (CU), Salima Belhaj (D66), Lenny Geluk – Poortvliet (CDA), Peter Kwint (SP), Corinne Ellemeet (GroenLinks) en Lammert van Raan (Partij voor de Dieren).


Ambities en prioriteiten

Het debat biedt de politieke partijen de mogelijkheid om zich helder uit te spreken over hun ambities voor cultuureducatie en cultuurparticipatie – ook voor de langere termijn. Maar hoe willen zij die vormgeven? Aan de politici wordt op basis van de drie thema’s (Diversiteit & Inclusie | Maatschappelijke opgaven | Gelijke Kansen) steeds een viertal oplossingen voorgelegd om te rangschikken. Welke zetten ze bovenaan, wat zijn hun prioriteiten? Hoe verhouden deze keuzes zich tot de verschillende partijprogramma’s?


Volgen en aanmelden

Volg het debat online door HIER te klikken (livestream beschikbaar op 12 november, 10.00u.)
Aanmelden kan ook alvast, klik HIER.


Organisatie

De organisatie van dit debat is in handen van LKCA, in samenwerking met het Fonds voor Cultuurparticipatie, de Boekmanstichting en Kunsten ’92.


 MANIFESTEN VOOR DE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 2021


Zet Cultuur op de Agenda

Cultuureducatie en -participatie | Het LKCA stuurde in het voorjaar alle politieke partijen het pamflet ‘Zet Cultuur op de Agenda’ ter inspiratie voor hun verkiezingsprogramma’s. Met Zet Cultuur op de Agenda stimuleert LKCA de vernieuwing van het beleid voor cultuur, cultuureducatie en cultuurparticipatie. Op de Infographic helemaal onderaan staan de stappen tot aan de verkiezingen.


Nederland maakt cultuur, cultuur maakt Nederland

Culturele en creatieve sector | Kunsten ’92 en de Federatie Creative Industrie presenteerden in het voorjaar het manifest ‘Nederland maakt cultuur, cultuur maakt Nederland’. Dit vormt de basis voor het gesprek met politici, bestuurders, en ambtenaren. De oproep luidt: investeer nu in onze culturele en creatieve sector. Voordat we straks opnieuw moeten beginnen.


Erfgoedplatform Erfgoedagenda 2021

Erfgoed | Het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 vraagt met deze Erfgoedagenda 2021 de aandacht voor een zestal grote thema’s waar erfgoed een belangrijke rol bij speelt: Klimaat, Leefomgeving, Digitalisering, Ondernemerschap, Participatie, Inclusie. Erfgoed is het visitekaartje van Nederland, het cement in de samenleving, een hub voor internationale samenwerking en een niet te onderschatten economische factor.                                              Zet cultuur op de agenda schema