Op vrijdag 24 november maakt de Raad voor Cultuur zijn advies over de muzieksector bekend tijdens de Buma Classical Convention in TivoliVredenburg. Dit advies en de negen andere sectoradviezen vormen de bouwstenen voor de discussie over een nieuw cultuurbestel.

Na de officiële presentatie volgt een debat dat een aantal thema’s onder de loep neemt die in het advies aan bod komen. Hoe staat de Nederlandse muzieksector ervoor anno 2017? Hoe ziet de relatie van muziekinstellingen met de samenleving, met publiek, met zalen en festivals eruit? Wat is er nodig om het vele mooie werk in de sector verder te stimuleren? En hoe remmen we zorgwekkende ontwikkelingen af?

Aanleiding
In de aanloop naar het cultuurbeleid vanaf 2021 heeft minister Bussemaker (OCW) de Raad voor Cultuur verzocht om trends en ontwikkelingen in elke kunstsector te duiden in zogenaamde sectoradviezen. Ter voorbereiding op de sectoradviezen heeft de raad onder meer gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van verschillende disciplines, koepelorganisaties en fondsen. Ook het World Music Forum NL heeft deelgenomen aan deze gesprekken.