Privacy Statement World Music Forum NL
24 mei 2018

 Persoonsgegevens worden opgeslagen: 

  • Bij aanmelding via de website of email voor één van de (netwerk)activiteiten, van World Music Forum NL zoals World Blend Café’s, expertmeetings, deelname beurzen en/of conferenties, Dutch World Directory, online agenda, en de nieuwsbrief;
  • Door registratie via de website;
  • Als op een andere manier hiertoe expliciet toestemming is gegeven.

World Music Forum NL leeft de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)-regels na bij de administratie van netwerkleden, partners en overige relaties. World Music Forum NL is verantwoordelijke in de zin van de AVG voor alle gegevensverwerking namens World Music Forum NL, waaronder ook de website.

World Music Forum NL verzamelt en verwerkt persoonsgegevens ter onderhoud en promotie van het netwerk en verdere administratie bij afname van diensten, de uitvoering van overeenkomsten, het incasseren van betalingen, klantenservice, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter ondersteuning bij uitvoering van de missie en doelstellingen en verzorging van diensten t.b.v. het open source netwerk World Music Forum NL.

World Music Forum NL gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met persoonsgegevens en doet er alles aan om deze gegevens veilig op te slaan. Bij een datalek neemt World Music Forum NL de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen en ondanks herhaaldelijk verzoek om verwijdering, kan een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door World Music Forum NL worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen: Naam, functie, organisatie, type organisatie, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt voor:

  • Het versturen van de nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen, klachten of vragen;
  • Bij een bestelling of deelname aan en activiteit;
  • Bij betaling en afhandelen van facturen of offertes.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. 

Voor verslagen van evenementen die door World Music Forum NL worden georganiseerd wordt gebruik gemaakt van foto’s en filmpjes of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld. Bij aanmelding voor deze evenementen wordt voorafgaand toestemming aan deelnemers gevraagd voor publicatie van foto’s of filmpjes. Inzien, wijzigen en verwijderen, het recht om vergeten te worden, en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk door een bericht te sturen met een expliciet verzoek hiertoe aan info@worldmusicforum.nl.

Persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

  • Na wederopzegging van lidmaatschap van het netwerk en de nieuwsbrief. Dit kan door een mail te sturen aan info@worldmusicforum.nl, of via ‘unsubscribe’ onderin de nieuwsbrief;
  • 5 jaar na beëindiging van een overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij er expliciet toestemming is gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling;
  • In het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaar na betaling van de factuur, conform de wettelijke verplichting van de Belastingdienst.

World Music Forum NL maakt gebruik van een externe email service provider, hostingbedrijf en boekhouder die (beperkt) toegang hebben tot uw gegevens. Zij zullen gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van relevante taken. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor World Music Forum NL, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing. Het staat World Music Forum NL vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van World Music Forum NL ernstig hebben beschaamd.

Cookie beleid
De website WorldMusicForum.nl maakt gebruik van diensten van Youtube, Issuu, Soundcloud en Flickr. Deze bedrijven kunnen cookies opslaan en persoonsgegevens verzamelen zoals het ip-adres. WorldMusicForum.nl gebruikt cookies voor het functioneren van de website. Zelf deeltze de door haar opgeslagen gegevens niet met anderen, behalve mailgegevens ten behoeve van nieuwsbrieven met Mailchimp. Lees hier de privacy policy van Mailchimp.Voor Google Analytics wordt gebruik gemaakt van anonieme cookies.

Contact en vragen: info@worldmusicforum.nl