(bron: NAPK)

De NAPK heeft voor de branche van podiumkunstproducenten een protocol opgesteld.

Protocol podiumkunsten 2021-20-12 versie 14
Protocol-performing-arts-producers-2021-11-28 v13_ENG.pdf (version 13, English)

Het protocol is een algemene richtlijn, gebaseerd op het advies van de Rijksoverheid, ter bescherming van werkenden in de podiumkunsten. Zodra de Rijksoverheid met nieuwe adviezen of versoepelingen komt, zal dit document daarop worden aangepast. Voor specifieke situaties die gelden voor de eigen organisatie of project kunnen wanneer nodig aanvullende maatregelen getroffen worden in overleg met de lokale overheid van de eigen vestigingsplaats en/of de veiligheidsregio.

Andere protocollen in de podiumkunsten:
kinderprotocol
Koren
Orkesten
Theaters & Concertzalen en website VSCD
Theatertechnici
Poppodia & -festivals

Protocol voor de AV-sector:
AV-sector

Overige protocollen in de kunst & cultuursector