(bron: Nederlandse Associatie voor PodiumKunsten – NAPK)

30 juni 2020 De NAPK heeft voor de branche van podiumkunstproducenten een protocol opgesteld waarmee organisaties weer kunnen starten met het veilig en verantwoord repeteren. Dit protocol is het eerste deel van een meerfasenprotocol; de komende tijd werken we aan het deel dat betrekking heeft op presenteren.

Protocol podiumkunsten 30.06.2020 (nieuwe versie)

Het protocol is een algemene richtlijn, gebaseerd op het advies van de Rijksoverheid, ter bescherming van werkenden in de podiumkunsten. Zodra de Rijksoverheid met nieuwe adviezen of versoepelingen komt, zal dit document daarop worden aangepast.

Voor specifieke situaties die gelden voor de eigen organisatie of project kunnen wanneer nodig aanvullende maatregelen getroffen worden in overleg met de lokale overheid van de eigen vestigingsplaats en/of de veiligheidsregio.