(bron: FPK)

Deze regeling biedt financiële compensatie voor vrije producties waarvoor uitvoeringen gepland stonden en die niet of maar gedeeltelijk volgens planning kunnen doorgaan vanwege COVID-19.


De podiumkunstsector wordt hard geraakt door de COVID-19-crisis. Sinds het uitbreken van de crisis zijn diverse maatregelen genomen om getroffen partijen te compenseren. Om schade die in het niet-gesubsidieerde deel van de podiumkunstsector is ontstaan te compenseren is een bedrag van 40 miljoen euro gereserveerd, afkomstig uit het tweede steunpakket.

Dit bedrag is bedoeld als tegemoetkoming in kosten die zijn gemaakt in de investeringsfase en die niet of slechts voor een deel kunnen worden terugverdiend uit de opbrengsten uit kaartverkoop waarop de investering oorspronkelijk was berekend. Door op deze manier het investeringsverlies te compenseren komt ruimte vrij om opnieuw te investeren in producties.

Naar Mijn Fonds om deze subsidie aan te vragen


Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?
Een organisatie die zelf vrije producties maakt of optreedt als vertegenwoordiger van anderen die vrije producties maken om uit te voeren op podia en festivals. Dit kunnen zowel producenten /productiemaatschappijen zijn als managementbureaus en impresariaten die voor artiesten optreden. Met vrije producties worden producties bedoeld op het terrein van theater, dans, muziek, muziektheater, cabaret, opera, musical etcetera die worden gefinancierd uit private middelen. De regeling is niet bedoeld voor producties waar al subsidie voor is toegekend door een overheid.

Eisen
Een aanvraag kan worden ingediend voor één of meer specifieke vrije producties.

Het gaat hierbij om vrije producties waarvoor uitvoeringen gepland stonden of staan in de periode van 14 oktober 2020 tot en tot 1 juli 2021.

Hoe en wanneer kan er subsidie aangevraagd worden?
Alle aanvragen worden behandeld in een ronde. De deadline voor het indienen van de aanvraag is 5 februari 2021 om 17.00 uur. Aanvragen die na dit tijdstip worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen.Aanvragen moeten worden ingediend met behulp van het online aanvraagformulier in ‘Mijn Fonds’ en de pdf uit het webformulier dat je invult via deze site. Informatie over het webformulier is hier te vinden. Om subsidie aan te vragen, heb je een inlogcode en wachtwoord nodig. Heb je dat al, dan kun je hier inloggen bij hier inloggen bij Mijn Fonds. Heb je nog geen inlogcode en wachtwoord dan kun je dat hier aanvragen. Het verwerken van een inlogcode neemt een werkdag in beslag.

Beschikbare bedragen

Er is een budget beschikbaar van 39.600.000 euro.

Lees meer over het aan te vragen subsidiebedrag in de toelichting.

Contact

Bel gerust als je vragen hebt of twijfelt of je in aanmerking komt voor deze regeling: 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 – 17.00 uur).