Registreer

(English scroll down)
Door je te registeren, ben je aangesloten op het netwerk World Music Forum NL (WMF) en kun je gratis gebruik maken van de volgende diensten:

  • Who-is-Who? Je organisatie-gegevens worden automatisch gepubliceerd in deze online gids . Svp alle verplichte velden in vullen!
    Door vervolgens in te loggen kun je uitgebreide gegevens wijzigen of aanvullen.
  • Agenda/ Voeg event toe Plaats gratis concerten/events in de online-agenda. Deze worden automatisch via Facebook gedeeld.
  • Oproepen rubriek voor oproepen en advertenties. Deze worden automatisch door WMF NL via Facebook en Insta gedeeld.
  • Nieuwsbrief Je wordt automatisch op de hoogte gehouden van relevante activiteiten, zoals de World Blend Café netwerkbijeenkomsten, overig nieuws en kortingen.

Aansluiting bij World Music Forum NL is gratis en is bedoeld voor organisaties en personen die gevestigd zijn in Nederland en actief zijn op het gebied van wereldmuziek, of geïnteresseerd zijn in samenwerking met de sector.

World Music Forum NL gaat zorgvuldig met je gegevens om en volgt daarbij de AVG regels. Lees meer in ons Privacy Statement. Voor vragen en uitschrijven mail: info@worldmusicforum.nl.

English

By registering, you are connected to the network World Music Forum NL (WMF) and can use the following services for free:

who – is – who Your organizational data will automatically be published in this online guide. Please fill in all required fields!
By logging in you can change or add extensive data.  
Agenda/ Voeg event toe: Place free concerts/events in the online calendar. These are automatically shared via Facebook en Insta.
Vraag en Aanbod  Demand and Offer for calls and advertisements. These are automatically shared via Facebook en Insta.
Newsletter You will automatically be informed of relevant activities, such as the World Blend Café network meetings, other news and discounts.

Joining World Music Forum NL is free of charge and is intended for organizations and individuals based in the Netherlands who are active in the field of world music, or who are interested in collaborating with the sector. World Music Forum NL treats your data with care and follows the AVG rules. Read more in our Privacy Statement. For questions and unsubscribe mail: info@worldmusicforum.nl.