(english below) blog

Concertzender Tribute programma Bas Springer  Op vrijdagavond 24 april werd er een tribute programma uitgezonden, gewijd aan onze collega Bas Springer, die zaterdagavond 28 maart 2020 vrij plotseling is overleden. Voor familie, vrienden en collega’s was dit een grote schok want Bas was altijd heel vitaal en sterk.

Condoleance register: www.basspringermemorial.nl

Amsterdam maandag 30 maart 2020
Gisterenmiddag ontvingen we het droevige bericht van het plotselinge overlijden van onze goede vriend en collega Bas Springer. Na een kort ziekbed is hij zaterdagavond thuis overleden. Wij wensen Debbie, familie en naasten veel kracht toe.

World Music Forum NL, mede namens alle collega’s en muziekvrienden.

 IM door Ton Maas voor Mixed World Music.Com

Bas Springer overleden
Een leven vol muziek
maandag 30 maart, 2020

Gisteren werd bekend dat onze collega Bas Springer zaterdagavond is overleden. Hij meldde zich ruim twee weken geleden af voor een vergadering wegens een zware longontsteking, maar naar later bleek ging het om uitgezaaide longkanker. Nadat de behandeling was gestaakt, is Bas naar huis gebracht om nog een tijdje samen te kunnen zijn met zijn Debbie, maar hij overleed uiteindelijk de volgende dag.

Het is bizar en schokkend om een collega te verliezen met wie we begin vorige maand nog ervaringen uitwisselden na een bijzonder concert in de Amstelkerk en die amper drie weken geleden nog een enthousiaste cd-bespreking aanleverde.

Muziek, en dan met name muziek uit andere culturen, speelde een hoofdrol in zijn leven. Na jarenlang te hebben gewerkt bij platenzaak Boudisque besloot Bas zich meer te richten op de muziekjournalistiek en vond daarvoor een platform bij het Financieele Dagblad. Maar eerder al schreef hij voor het blad Afrika, voor Aloha en Revolver, voor Onze Wereld en tot deze maand nog voor Spanje en Lust for Life. Voor de Concertzender maakte hij het programma Mariama, met oude en nieuwe muziek uit Afrika, en voor de VPRO het programma Muziekparels uit de Caraïben. Ook was hij jarenlang muzieksamensteller voor het programma Dichtbij Nederland op Radio 5. Daarnaast was hij actief als DJ Mombasa, uiteraard met wereldmuziek als specialisme.

Bas was een netwerker pur sang, legde moeiteloos contact en onderhield een enorm, wereldwijd netwerk. Het leverde hem talrijke uitnodigingen op om festivals te bezoeken, vaak op exotische plekken, zoals Maleisië en zijn favoriete plek: La Réunion. En van al die festivals werd verslag gedaan, enthousiasmerend, informatief, met oog voor detail en in geuren en kleuren.

Vanaf de oprichting was Bas nauw betrokken bij ons vroegere magazine Beyond en vervolgens bij MixedWorldMusic.com, waar hij ook de coördinatie van de cd-rubriek op zich nam. Als er een voorbeschouwing moest worden geschreven, mocht je hem altijd bellen. Naast schrijven en coördineren was hij elk jaar actief tijdens de Music Meeting in Nijmegen en het Houtfestival in Haarlem, waar hij in de Mixed Media Lounge met veel flair artiesten interviewde voor of na hun optreden.

We zullen hem missen!

 

Yesterday afternoon we received the sad news about the sudden parting of our good friend and colleague Bas Springer. After a short illness he died last Saturday at home. 
We send our love  and power to Debbie, family and next of kin.

World Music Forum NL  on behalf of all collegeagues and music-friends.  

English  IM by Ton Maas for Mixed World Music ; Translation by Scott Rollins

Bas Springer dies at 67
A lifelong love of music
Monday March 30 th 2020

The news reached us yesterday that our colleague Bas Springer had died last Saturday evening. Well over two weeks in advance he had informed us he could not attend a meeting due to bad case of pneumonia, but it turned out to be metastasized lung cancer. When treatment was ceased, Bas was brought home so he could spend more time with his partner Debbie, but in the end, he died the following day.

It is bizarre and shocking to lose a colleague we had just shared experiences with after a memorable concert in the Amstelkerk and who not three weeks earlier had submitted an enthusiastic CD review.

Music, and especially music from other cultures, played a major role in his life. After having spent years working in the Boudisque record store Bas decided to focus on music journalism, finding a platform at the Dutch daily Financieele Dagblad. Apart from that he also wrote for various Dutch magazines as Afrika, Aloha, Revolver, Onze Wereld and until this month for Spanje and Lust for Life. From 2013 onward until two weeks ago he also regularly contributed feature articles and festival reports to the UK periodicals fRoots, Songlines and the American website Afropop.

He made the radio show Mariama for the Concertzender, with old and new music from Africa and for years had been musical programmer for the Dutch national public radio program Dichtbij Nederland (The Netherlands Up Close) on Radio 5. He was also active as DJ Mombasa, naturally with world music as his specialty.

Bas was a networker par excellence, who easily made contacts and maintained an enormous, worldwide network. It yielded him countless invitations to visit festivals, often at exotic locations, such as Malaysia and his favorite spot: La Réunion. And he enthusiastically and informatively reported on all those festivals, with an eye for detail in all shapes and sizes.

Bas was closely involved with our former magazine Beyond and then at MixedWorldMusic.com, where he took on the task of coordinating the CD review section. If a preview had to be written, you could always call him. Besides writing and coordinating he was active every year at the Music Meeting in Nijmegen and the Houtfestival in Haarlem, where he interviewed artists with flair in the Mixed Media Lounge before or after their performances.

We will miss him dearly!