6 maart 1947 – 15 juni 2023

Een levenskunstenaar voer uit, voorgoed. Even ervaren op zeilschip als zingende zaag. Tegendenker, vriend en inspirator van de Nederlandse wereldmuzieksector.
Veel dank Rob, en goede vaart.

We wensen Maaike, zijn familie en al zijn naasten veel sterkte toe.

Namens de community van World Music Forum NL 
Emiel Barendsen, Jeanneke den Boer, Sonja Heimann, Stan Rijven

 

Dr. Rob Boonzajer Flaes (6-3-1947) was antropoloog. Belangrijkste terreinen: visuele antropologie en etnomusicologie. Hij was theatermuzikant bij Orkater, Werkteater, Peter Faber, Gebroeders Flint en tot voor kort bij de Navertellers. Rob stond aan de wieg van World Music Forum NL en leidde het sectoronderzoek Klankrijk & Kansrijk. Hij was bouwpastoor bij onder meer Binger Filmlab, SICA, ATANA, Mocca Cultuureducatie Amsterdam. Was als onderzoeker betrokken bij onder meer OCW, Filmfonds, AFK, EYE, SICA, WMF NL, Erfgoed Nederland en vele organisaties. Was Kroonlid van de Raad voor Cultuur op de terreinen amateurkunst en intercultureel. Hij was de laatste jaren als commissaris van De Taalstudio nauw betrokken bij Drongo, eerst een talenfestival en nu het platform voor meertaligheid.