* English version below

Van 25 t/m 28 juni presenteert Amsterdam Roots voor het eerst in bijna 40 jaar een geheel digitaal festival. Het festivalprogramma varieert van inspirerende talks en performances, live music, zoom-circusworkshop, verhalende performances, tot een theatrale urban dance battle performance.

In deze online editie van Amsterdam Roots Festival besteden we in het bijzonder aandacht aan Third Culture Kids: mensen die opgroeien tussen twee of meer culturen. Met performances, muziek, verhalen, theater, poëzie en gesprekken zoeken we naar nieuwe definities van roots en identiteit. 

Alle programmaonderdelen worden gestreamd via de website van Amsterdam Roots Festival en Facebook live.

THIRD CULTURE KIDS
Donderdag | 20:30 | Talks & Performance
Live vanuit Compagnietheater
We gaan met verschillende makers en denkers in gesprek over hoe leven in verschillende culturen van invloed is geweest op hun artistieke en persoonlijke ontwikkeling. Lees meer..
SITES OF MEMORY
Vrijdag | 20:30 | Talk & Performance
Live vanuit Pakhuis de Zwijger
We praten met de makers van Sites of Memory over de nieuwe voorstelling Future for the Past en krijgen wat bijzondere fragmenten uit de voorstelling te zien. Lees meer..
CIRCUS MET DAVID MUPANDA
Zaterdag | 14:30 | Circus Workshop
Live via Zoom
David Mupanda geeft een exclusieve circus workshop via Zoom voor kinderen en hun ouders. Circusliefhebbers kunnen zich hier binnenkort voor aanmelden en spannende circus oefeningen leren! Lees meer..
ROOTS & STORIES
Zaterdag | 20:30 | Talk & Performance
Live vanuit Meervaart
Met muziek- en theaterelementen vertellen storytellers Luana Ferreira, Robin Block en Adnan & Ayoké het verhaal over hun Third Culture ervaring, onbegrensd in vorm en inhoud. Lees meer..
CONJUNTA PAPA UPA
Zaterdag | 22:00 | Live Music
Live vanuit Bimhuis
Moeiteloos mixt Conjunto Papa Upa de geluiden die voortkomen uit de lange geschiedenis van Afro-Caribische cultuur uit Latijns Amerika, met surf, psychedelica en funk. Lees meer..
NATIVE MOONS
Zondag | 20:30 | Dance Performance
Live vanuit Lovelee
In deze digitale editie presenteren Native Moons samen met like minded artiesten een nieuwe performance vol improvisatie, battle en theater in hun vertrouwde club: Lovelee. Lees meer..
Photo by Anass El Omri

* English version

Roots Goes Digital from 25 to 28 June

For the first time in almost 40 years, Amsterdam Roots will be presenting an entirely digital festival from 25 to 28 June. The festival program ranges from inspiring talks and performances, live music, zoom circus workshop, narrative performances, to a theatrical urban dance battle performance.

In this online edition of Amsterdam Roots Festival we pay special attention to Third Culture Kids: people who grow up between two or more cultures. With performances, music, stories, theater, poetry and conversations, we look for new definitions of roots and identity.

All program components are streamed via the website of Amsterdam Roots Festival and Facebook live.

THIRD CULTURE KIDS
Thursday | 20:30 | Talks & Performance
Live from Compagnietheater
We will discuss with different makers and thinkers how living in different cultures has influenced their artistic and personal development. Read more..
SITES OF MEMORY
Friday | 20:30 | Talk & Performance
Live from Pakhuis de Zwijger
We talk to the makers of Sites of Memory about the new performance Future for the Past and they will already show some special fragments of this performance. Read more..
CIRCUS WITH DAVID MUPANDA
Saturday | 14:30 | Circus Workshop
Live via Zoom
David Mupanda will give an exclusive circus workshop via Zoom for children and their parents. Circus enthusiasts can sign up for this soon and learn exciting circus exercises! Read more..
ROOTS & STORIES
Saturday | 20:30 | Talk & Performance
Live from Meervaart
With music and theater elements storytellers Luana Ferreira, Robin Block and Adnan & Ayoké tell the story of their Third Culture experience, not limited to a specific form or content. Read more..
CONJUNTA PAPA UPA
Saturday | 22:00 | Live Music
Live from Bimhuis
Conjunta Papa Upa mixes effortlessly the sounds emanating from the long history of Afro-Caribbean culture from Latin America with surf, psychedelia and funk. Read more..
NATIVE MOONS
Sunday | 20:30 | Dance Performance
Live from Lovelee
In this digital edition, Native Moons present, together with like minded artists, a new performance full of improvisation, battle and theater in their favourite club: Lovelee. Read more..