Kunstenbond/Ntb en VCTN zijn druk in overleg met instanties en collega-organisaties om de gevolgen van de corona-crisis voor onze sector in kaart te brengen en te verzachten.

De cultuursector is pijnlijk hard getroffen. Vooral de live branche. Veel muzikanten zitten ongewild thuis, terwijl ze het liefste op het podium hadden gestaan.

Naast de overleggen die wij met de overheid voeren, voeren onze vertegenwoordigers in besturen van onder meer de rechtenorganisaties druk overleg om tot extra maatregelen te komen. Ook de rechtenorganisaties hebben in onze ogen een belangrijke mogelijkheid bij te dragen.

Sena maakt vandaag als eerste enkele maatregelen bekend:

Bij het Sena Performers Muziekproductiefonds kunnen muzikanten sinds jaar en dag subsidie aanvragen om opnamen, een album of EP te bekostigen. Van het aangevraagde bedrag (maximaal 5.000 euro) is 2/3 een gift en 1/3 een renteloze lening. Normaal zijn er drie tranches per jaar. Vanwege de huidige situatie voegt Sena een speciale tranche toe. Voor de extra aanvraagronde is 200.000 euro beschikbaar.

Daarbij past Sena de aanvraagprocedure op enkele punten aan, zodat musici snel aan de slag kunnen. Tot 12 april 2020 kunnen zij een aanvraag doen en uiterlijk 23 april krijgen aanvragers bericht of de aanvraag wordt gehonoreerd.

Naast de extra tranche voor het productiefonds heeft de sectie uitvoerende kunstenaars besloten tot een coulance-regeling voor festivals en live-projectendie vanuit het Sena Performers fonds gesteund worden. Op voorwaarde dat allereerst de musici betaald worden, kunnen aanvragers die eerder een toezegging ontvingen het voorschot (70% van het toegekende bedrag) aanwenden voor de onvermijdelijke kosten van schrappen van het evenement.

Erwin Angad-Gaur, senior adviseur Kunstenbond/Ntb en voorzitter van Sena Performers: “Het is natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat. Maar hopelijk is het een bijdrage, een druppel, die met veel druppels verschil kan maken. We zijn daarnaast in gesprek met collega organisaties om – in samenspraak met bonden en beroepsorganisaties en in gesprek met het Ministerie – op korte termijn ook bij te kunnen dragen aan een noodfonds. Het is essentieel de overheid te vragen de culturele sector te helpen overleven, maar het is ook tijd voor solidariteit vanuit de sector zelf.”

Om de schade voor de sector goed in beeld te brengen heeft Kunstenbond het initiatief genomen een online meldpunt in stellen. Ook jou roepen we op om – als je dat nog niet deed – hier je verwachtte schade te melden.

 

Sena actueel
Meldpunt afzegging als gevolg van het Corona-virus
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
YouTube
YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Kunstenbond
Postbus 9354
1006 AJ Amsterdam

Telefoon secretariaat: 020-2108050
Maandag t/m vrijdag 10.00 – 17.00 uur
info@kunstenbond.nl