In een meerjarenbrief zet Gunay Uslu, staatssecretaris voor Cultuur en Media, uiteen hoe ze de komende jaren 170 miljoen euro uit het coalitieakkoord voor de culturele en creatieve sector in wil zetten.

Uit de brief De Kracht van Creativiteit blijkt onder meer dat het kabinet, bovenop het bestaande cultuurbudget van een miljard euro, jaarlijks 170 miljoen euro wil investeren in het versterken van de Nederlandse culturele en creatieve sector.

Uslu pleit voor het versterken positie culturele en creatieve professional, toegankelijkheid en digitalisering.

Beloning

Een sterke sector kan niet zonder een gezonde arbeidsmarkt en een eerlijke beloning, aldus Uslu. Om bij te dragen aan een betere beloning is de komende twee jaar 19,1 miljoen euro per jaar beschikbaar, en vanaf 2025 structureel 34,1 miljoen euro. Van de live0sector zelf verwacht zij ook dat ze tot eerlijke afspraken komen op plekken waar dat nu nog niet zo is. Ook wordt er geïnvesteerd in kansen voor startende makers via de fondsen en via speciale programma’s voor bijvoorbeeld talentontwikkeling.

Toegankelijkheid

Cultuur is overal en van iedereen en moet dus ook door zoveel mogelijk mensen te ervaren en te beleven zijn, zo betoogt de staatssecretaris. Dat betekent dat er in het hele land kwalitatief aanbod moet zijn en dat iedereen die het wil, kan deelnemen aan cultuur – zeker ook jongeren. Het kabinet investeert extra in toegankelijkheid, om zowel zichtbare als onzichtbare drempels weg te nemen, en om diversiteit te bevorderen.

Digitalisering

Digitalisering biedt grote kansen voor het maken en presenteren van kunst en voor het bereiken van een groter en nieuw publiek. Het kabinet maakt geld vrij om makers te helpen het meeste te halen uit de mogelijkheden. Bijvoorbeeld door te investeren in infrastructuur en innovatie en door kennisdeling te stimuleren.

De complete meerjarenbrief is hier te downloaden.