Het Nationaal Podiumplan (NPP) kondigde 9 november 2023 aan dat er geen nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend in het eerste kwartaal van 2024 (1 januari – tot en met 31 maart 2024). Maar hoopt daarna weer open te kunnen. De financiering van het NPP kwam grotendeels uit covid steungelden vanuit het steunfonds rechtensector en al deze gelden zijn conform opdracht uitgegeven. De regeling blijkt echter zodanig succesvol dat de sector schreeuwt om continuering. Staatssecretaris Cultuur Gunay Uslu stond op het punt om nieuwe gelden beschikbaar te stellen toen het kabinet viel.

Het Nationaal Podiumplan is een toonaangevend initiatief dat tot doel heeft de podiumkunsten in Nederland te ondersteunen door middel van financiële steun voor musici en podia.  Sinds de lancering op 1 juni 2021 hebben vele musici, gezelschappen en podia geprofiteerd van de steun van het Nationaal Podiumplan.

Het Nationaal Podiumplan benadrukt echter dat deze maatregel slechts tijdelijk is en dat het bestuur hard werkt aan het identificeren van nieuwe bronnen van financiering om de steun aan de culturele sector voort te zetten. Zo wordt momenteel gepraat met cultuurfondsen, CBO’s en het bedrijfsleven. Het programma blijft zich inzetten voor het ondersteunen van musici en de podiumkunsten in Nederland, en streeft ernaar om in de nabije toekomst weer nieuwe aanvragen te kunnen accepteren.

“We zijn verheugd over het ongelooflijke succes van het Nationaal Podiumplan en zijn dankbaar voor de talloze inspirerende projecten die we hebben kunnen ondersteunen”, aldus het bestuur van het Nationaal Podiumplan.

Voor meer informatie en updates over het Nationaal Podiumplan kunt u terecht op de website: nationaalpodiumplan.nl