(bron: Music Managers Forum Nederland)
The Collectors – Simons | Napolov | Foto © Frank Auperlé

Sinds 7 februari zijn nieuwe compensatieregelingen van Fonds Podiumkunsten ingegaan, die gunstig kunnen uitpakken. De nieuwe regelingen zijn erop gericht om eventuele ontvangen bijdragen door te laten stromen binnen de keten. Denk daarbij aan management, crew, muzikanten, transport etc..

Suppletieregeling 2: is van toepassing op concerten die hebben plaatsgevonden in de periode van 13 november 2021 tot 28 november 2021 en te maken hebben gekregen met een capaciteitsverlaging (dus max. 1.250 bezoekers of een omzetting van staand naar zittend).

Moet aangevraagd worden door de organisator, dus podium of theater. Het subsidiebedrag hiervoor bedraagt 85% van de verkoopcapaciteit minus het aantal kaarten dat al was verkocht (en dus is afgerekend).

Er zijn een aantal voorwaarden, zoals het feit dat voor een bedrag boven de € 125.000 een accountantsverklaring nodig is en dat je een rechtspersoon moet zijn. Je kunt deze terugvinden in dit document


Suppletieregeling 3:  van toepassing op concerten die hebben plaatsgevonden in de periode van 28 november 2021 tot en met 31 januari 2022 of in die periode zouden plaatsvinden.


Kan aangevraagd worden door “een rechtspersoon die primair gericht is op het ontwikkelen en produceren van concerten en/of voorstellingen door professionele podiumkunstenaars”. Dit zouden dus ook managers of boekers kunnen zijn.

Het subsidiebedrag bedraagt 85% van de verkoopcapaciteit minus het aantal kaarten dat is verkocht (en afgerekend) indien de concerten en/of voorstellingen wel hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld vóór 17:00 of 22:00 uur.

Er zijn een aantal voorwaarden, zoals het feit dat voor een bedrag boven de € 125.000 een accountantsverklaring nodig is en dat je een rechtspersoon moet zijn. Je kunt deze terugvinden in dit document


Voor beide regelingen geldt dat het uitgangspunt dus niet de daadwerkelijke kaartverkoop betreft, maar: de maximale capaciteit x de gemiddelde netto ticketprijs -/- eventueel al verkochte (en afgerekende) tickets.

Vanuit de theaters hebben we begrepen dat de afrekenbasis voor theatershows de verkoopprijs -/- BTW en theatertoeslag is. Buma en pauzedrankjes worden hier dus niet vanaf getrokken.


Meer informatie kun je ook hier terugvinden.