Reactie Kunsten ’92 op advies van Raad voor Cultuur BIS 25-28

7 mei, 2023|Beleid, Nieuws|

Op zondag 2 april heeft de Raad voor Cultuur (RvC) zijn Advies aanvraag- en beoordelingsprocedure BIS-advies 2025-2028 gepubliceerd. Op basis van meerdere gespreksronden, waaronder een fysieke bijeenkomst voor het brede veld in Utrecht op 11 april, en een online bijeenkomst voor Leden en Vrienden op 18 april, heeft Kunsten ’92 op maandag 1 mei aan de woordvoerders cultuur in de Tweede Kamer en aan de Staatssecretaris Cultuur en Media een formele reactie gestuurd op het advies. Kunsten ’92 vindt dat de raad een helder advies heeft geschreven. Alle onderwerpen die Kunsten ’92 belangrijk vindt, zoals inclusie, fair practice, governance, duurzaamheid en grensoverschrijdend gedrag krijgen aandacht. De vraag is [...]