Coalitieakkoord met €170 miljoen structureel extra voor cultuur en €30 miljoen extra voor media

16 december, 2021|Beleid, Nieuws|

(bron: Kunsten '92) Met dit extra bedrag heeft het komende kabinet Rutte IV gehoor gegeven aan het consequente pleidooi vanuit het culturele veld dat een forse structurele investering noodzakelijk is voor een vitale culturele en creatieve sector. Kunsten ’92 is blij met de extra structurele investeringen. Het is een goede stap om de enorme uitdagingen waar de sector voor staat aan te pakken. Het nieuwe kabinet wil de arbeidsmarktpositie van werkenden verbeteren en wil verder inzetten op cultuureducatie, cultuurparticipatie, regionale spreiding en een bibliotheek(voorziening) in elke gemeente. Er komt meer aandacht voor ons slavernijverleden. In het coalitieakkoord wordt ook een (door de sector eveneens al lang bepleit) herstelplan [...]