Update van de Creatieve Coalitie over corona, energie en Europa

7 oktober, 2022|Beleid, Nieuws|

1. Corona update  Het najaar is begonnen: er wordt weer gevaccineerd, besmettingen lopen op, maar een probleem is dat met deze Omikron-variant nog niet. Er is echter wel alle reden om kritisch te zijn, want op andere scenario's is het kabinet niet goed voorbereid. Dat was ook de zorg van de Tweede Kamer in het debat, en die van expert Jolande Sap van het Maatschappelijk Impact Team (MIT) tijdens de technische briefing voorafgaand aan het debat. Ze noemde zes punten, en een van die zes kritiekpunten is het ontbreken van een plan om te gaan met mensen in kwetsbare flexibele arbeidsrelaties zoals zzp’ers. Haar inbreng sloot naadloos aan [...]

Angst en beven in de cultuursector: de schaduwzijde van de ’trickle down’

10 december, 2021|Nieuws|

(bron: Cultuurpers) 7 december 2021 / Door Ingrid van Frankenhuyzen / Pure paniek en existentiële angst: dat is het beeld dat je krijgt als je makers in de kunst persoonlijk benadert over de effecten van de trickle down (het doorsijpelen van de coronasteungelden van de overheid naar die makers). De Creative Coalitie maakt weliswaar een vuist voor ze, praat erover met de minister, de instituten debatteren erover, maar de makers zwijgen bijna zonder uitzondering omdat het hen de relatie met machtige opdrachtgevers kan kosten en je in het ‘circuit’ als lastig te boek komt te staan. Zeker aan het begin van je carrière. De vergelijking met de #metoo-affaires [...]

Meer mogelijkheden en nieuwe knelpunten na 25 september a.s.

16 september, 2021|Beleid, Nieuws, Oproepen|

(bron: Kunsten 92) Coronapersconferentie 14 september 2021 Zoals verwacht maakten demissionair premier Rutte en demissionair minister de Jonge tijdens de persconferentie bekend dat per 25 september a.s. de 1,5 metermaatregel wordt geschrapt. Vanaf die datum is toegang bij festivals, podia, bioscopen, theaters, optredens, professionele sportwedstrijden, feesten en in de horeca alleen nog mogelijk op vertoning van het coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 13 jaar.  Doorstroomlocaties, zoals musea, monumenten, bibliotheken, dierentuinen en kermissen, zijn zonder coronatoegangsbewijs toegankelijk. Dat geldt ook voor kunst- en cultuurbeoefening. Concerten en voorstellingen die binnen plaatsvinden zonder vaste zitplaats kunnen maximaal 75% van de reguliere bezoekerscapaciteit toestaan en er geldt hier een verplichte sluitingstijd tussen 00.00 en 06.00 [...]

Update Amersfoort Jazz Online

11 november, 2020|Nieuws|

(bron: Amersfoort Jazz) 20 t/m 22 november 2020 Bericht van de organisatie Dinsdag 3 november werd bekend dat het kabinet heeft besloten om voor 2 weken extra maatregelen in te stellen. Wederom heeft dit verregaande gevolgen voor de worstelende cultuursector. Wat betekent dit voor het festival Rabobank Amersfoort Jazz? Het is nu definitief duidelijk dat het evenement zonder live publiek moet plaatsvinden. De liefhebbers die al een ticket hadden gereserveerd zijn inmiddels per email persoonlijk op de hoogte gesteld. Desondanks blijft de organisatie hard en veerkrachtig werken om de 42ste editie in 2020 koste wat kost te realiseren, opdat de artiesten kunnen optreden en hun publiek bedienen met [...]

Aanvullingen op derde steunpakket corona

30 oktober, 2020|Beleid, Nieuws|

(bron: Kunsten 92) Op 27 oktober hebben de ministers Hoekstra (Financiën), Wiebes (EZK) en Koolmees (SZW) bekendgemaakt dat het derde algemene steunpakket (dat op 28 augustus werd gepresenteerd) wordt uitgebreid. De bedoeling was in eerste instantie dat de steun vanaf 1 oktober stap voor stap zou worden versoberd. Maar in het licht van de recente verscherpingen van de maatregelen en daarmee de economische gevolgen - met name voor cultuur, evenementen, sport en horeca - breidt het kabinet de steun nu dus uit. Lees HIER de brief van het kabinet vandaag aan de Tweede Kamer en alle bijbehorende documenten en infographics. Belangrijkste aanpassingen m.b.t. de culturele en creatieve sector [...]

WOMEX 20 Goes Digital

4 september, 2020|English, Internationaal, Nieuws|

(bron: Womex) Dear WOMEX friends, delegates, partners, Due to this week's developments arising from the Coronavirus Pandemic and the resulting restrictions placed by the Hungarian Government on closing their borders to non-residents from Tuesday, 1 September 2020 – WOMEX, together with our local partners for this year Hangvető, today announce that the WOMEX 20 will be going digital. The usual on-site event will no longer be taking place; some elements will be happening live and streamed online from Budapest in cooperation with our local partners, the extent of which will be determined by the actual regulations at the time of the event. We will be releasing details of [...]

NORMA Corona Fonds stelt 500.000 euro beschikbaar voor uitvoerende kunstenaars

4 september, 2020|Nieuws|

(bron: NCF) 4 september 2020, 12:15   Uitvoerende kunstenaars kunnen bij het NORMA Corona Fonds (NCF), het speciale noodfonds van NORMA, tot 16 september subsidieaanvragen indienen. Het NCF stelt in totaal 500.000 euro beschikbaar voor projecten van uitvoerende kunstenaars. Het noodfonds is onderdeel van het Steunfonds Rechtensector. Dit fonds heeft als doel extra kansen te bieden aan de door de coronacrisis zwaar getroffen creatieve industrie. “Het NORMA Corona Fonds is net zo acuut als de COVID-19 situatie zelf in het leven geroepen. Net zo acuut als dat uitvoerende kunstenaars de meest kwetsbare groep in de culturele sector bleek te zijn tijdens deze coronacrisis. Het NORMA Corona Fonds is [...]

De culturele en creatieve sector in actie

24 augustus, 2020|Nieuws, Oproepen|

(bron: Kunsten '92) Het zijn roerige tijden voor de cultuursector. De coronacrisis raakt onze sector bovenmatig hard. Nu de adviezen van de Raad voor Cultuur en de besluiten van het Fonds Podiumkunsten en van de grote gemeenten bekend zijn, wordt duidelijk dat er ook nog eens grote gaten dreigen te vallen in het podiumkunstenbestel. En dat terwijl het publiek heeft aangegeven hoezeer het tijdens de lockdown juist kunst en cultuurbezoek heeft gemist. Uit alle gelederen klinkt grote bezorgdheid over de culturele toekomst van Nederland. Zo sloegen gedeputeerden van 9 provincies alarm en zijn inmiddels vele brieven in de maak of al gepubliceerd, juist ook vanuit onderlinge solidariteit (BIS-instellingen [...]

Grote onzekerheid voor cultureel seizoen: ‘Het is beperken van verlies’

24 augustus, 2020|Nieuws|

(bron: NOS) Vrijdag, 19:12 Nederlandse podia en theaterproducenten vragen zich af of ze na het aflopen van de overheidssteun het hoofd boven water kunnen houden. Vanwege de afstandsregels mag maar zo'n 20 procent van de stoelen worden bezet, maar zelfs die kaarten worden niet allemaal verkocht, zegt de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). "Veel mensen zijn nog schuw om naar het theater te gaan. Niet alles is uitverkocht", zegt een woordvoerder. Onder de voornaamste doelgroep blijft de angst op besmetting bestaan. "Iedereen is hard aan het werk om het hoofd boven water te houden." 'Terughoudendheid' "Mensen zijn terughoudendheid", zegt Dries Floris, directeur van theater de Kattendans in [...]

COVID-19 regelingen: 45 miljoen euro voor ensembles, gezelschappen, festivals & podia

30 juli, 2020|Nieuws|

(bron: FPK) Van de 112 aanvragers die een beroep hebben gedaan op de Podia Covid-19 regeling heeft het Fonds Podiumkunsten er 96 gehonoreerd voor een totaalbedrag van 23.571.744 euro.Deze regeling komt (pop)podia, die een vitale en cruciale functie vervullen in de Nederlandse culturele infrastructuur, tegemoet in de omzetderving als gevolg van de COVID-19 crisis. Om de hoogte van het subsidie te bepalen is een rekenregel toegepast die door de minister is vastgesteld. Daarnaast gold als voorwaarde dat gemeente en/of provincie het toegekende bedrag tenminste verdubbelen.Het maximale bedrag van 29 miljoen is niet volledig benut. Dit komt onder andere doordat: er minder is aangevraagd dan er beschikbaar was (totaal [...]