Taskforce: nu maatregelen nodig om culturele sector open te houden

16 september, 2022|Beleid, Nieuws|

(bron: Kunsten 92) In een brief aan het voltallige kabinet luidt de Taskforce culturele en creatieve sector de noodklok over stijgende energieprijzen en hoge inflatie. Door de coronacrisis is de weerbaarheid van de sector laag, de reserves zijn op. Deze nieuwe tegenslagen brengen de continuïteit van culturele organisaties acuut in gevaar. Werk en inkomen van kunstenaars en zelfstandig werkenden staan opnieuw op het spel. De samenleving staat voor grote opgaven. Niet alleen de financiële weerbaarheid van menig huishouden wordt op de proef gesteld, ook de mentale gezondheid van mensen verslechtert. Kunst en cultuur spelen een essentiële rol in onze mentale gezondheid. Samen uitgaan, een film of voorstelling pakken, [...]

De Kunst Klaagt Aan: doe mee en meld jouw schade!

20 augustus, 2022|Beleid, Nieuws, Oproepen|

(bron: Kunsten 92) #kunstklaagtaan Begin deze maand stelde de Kunstenbond de staat aansprakelijk voor het achterstellen van culturele zzp'ers tijdens de coronacrisis. Deze grote groep werkenden kampt nog altijd met financiële problemen. Zonder passende compensatie komen deze mensen en onze sector er niet bovenop.  Nu de sommatie bij de overheid ligt, is het zaak de druk zo hoog mogelijk op te voeren. Jij kunt ons hierbij helpen door jouw schadebedrag en -verhaal te delen op kunstklaagtaan.nl. Hoe hoger de teller oploopt en hoe meer mensen hun verhaal delen, hoe beter de onrechtvaardigheid achter onze claim zichtbaar wordt. Meer weten over de sommatie en de dreigende rechtszaak? Kijk dan de [...]

Kunstenbond: Het vijfde steunpakket cultuur

16 februari, 2022|Beleid, Nieuws|

(bron: Kunstenbond) Beeld: Matthew Waring Het kabinet heeft het vijfde steunpakket aan de cultuursector uitgebreid in verband met de aanhoudende coronamaatregelen. Voor de periode van 1 februari t/m 8 maart is er 56,5 miljoen euro extra vrijgemaakt. In haar brief van 31 januari 2022 heeft de staatssecretaris van cultuur het vijfde steunpakket voor de culturele en creatieve sector bekend gemaakt. Sinds 26 januari zijn de deuren voor culturele en creatieve sector weer geopend, maar onder voorwaarden. Er gelden nog steeds strenge beperkingen voor het aantal personen in een zaal en een verplichte sluitingstijd om 22 uur. Deze beperkingen maken aanvullende ondersteuning voor de sector noodzakelijk. Naar aanleiding van deze maatregelen [...]

Reactie Taskforce culturele en creatieve sector op 5de steunpakket

7 februari, 2022|Beleid, Nieuws|

(bron: Kunsten '92) Vandaag heeft de Taskforce culturele en creatieve sector aan staatssecretaris voor cultuur en media, mevrouw Uslu, een brief gestuurd als reactie op het vijfde steunpakket. Het kabinet laat met de brief over de uitwerking van het vijfde steunpakket zien dat het de schade die de culturele en creatieve sector is toegebracht serieus wil opvangen. De staatssecretaris voor cultuur en media benadrukt in de brief terecht dat de beschikbare steun zoveel mogelijk terecht moet komen bij degenen die deze het hardst nodig hebben: de culturele en creatieve zzp’ers (waaronder vele artiesten en kunstenaars) en de zelfstandige theaterproducenten. Hoe erkentelijk de Taskforce culturele en creatieve sector ook is [...]

#OpenCultuur | Woensdag Live vanuit Pakhuis de Zwijger

19 januari, 2022|Nieuws, Oproepen|

(bron: Kunsten 92) Woensdag 19 januari 2022, 16.00 - 17.00 uur Meld je nú aan voor een update van de Taskforce culturele en creatieve sector! Na twee jaar Coronabeleid vanuit de Rijksoverheid moeten we concluderen dat de culturele en creatieve sector, samen met de horeca, de festivals en het nachtleven, continu het kind van de rekening is. Door de aaneenschakeling van de verschillende lockdowns is de sector zwaar geraakt, en verdwijnt de ziel vanuit veel van onze gemeenten. Behalve de organisaties en gezelschappen, worden vooral ook de individuele makers, acteurs, technici en andere zelfstandigen getroffen. Daarnaast is het langdurige gebrek aan perspectief en korte termijn communicatie voor de [...]

Geen versoepeling voor de cultuursector

17 januari, 2022|Beleid, Nieuws|

(bron: Kunsten 92) Met uitzondering van kunst- en cultuurbeoefening blijft de gehele cultuursector nog zeker tot 25 januari a.s. op slot. Dat heeft het kabinet vanavond bekend gemaakt tijdens de persconferentie. Het belang van kunst, cultuur en erfgoed voor de mentale gezondheid ontbreekt volledig in de besluitvorming. In het verlengde van de terechte openstelling van sportbeoefening mag er gelukkig vanaf zaterdagochtend 15 januari wel weer volop worden lesgegeven in de cultuurcentra en muziekscholen. Het kabinet trekt daar één lijn met binnensport, zoals eerder ook toegezegd: het mag weer, maar zonder publiek en boven de 18 jaar met een Coronatoegangsbewijs. Dat is verheugend nieuws voor de vele kunstbeoefenaars, van [...]

Taskforce vraagt kabinet om helder perspectief

13 januari, 2022|Beleid, Nieuws|

(Bron: Kunsten 92) Het virus mag dan wel onvoorspelbaar zijn, hoe we erop reageren hoeft dat niet te zijn. De Taskforce culturele en creatieve sector roept het kabinet op om snel te komen met een voorspelbare overheidsstrategie, gericht op verschillende stadia van de pandemie. Geef aan bij welke coronasignaalwaarden beperkende maatregelen voor de culturele sector in werking treden of opgeheven kunnen worden. Koppel deze maatregelen duidelijk aan financiële steunpakketten. Hoe Covid-19 zich deze winter en de komende jaren precies gaat ontwikkelen is onzeker, maar dát het virus voor langere tijd impact zal hebben op de samenleving, is zeker. De culturele en creatieve sector bereidt zich hierop voor. Musea, [...]

Kabinet breidt coronasteun uit na directe lockdown

4 januari, 2022|Beleid, Nieuws|

(bron: Rijksoverheid) Vanwege de onzekerheid over de nieuwe virusvariant heeft het kabinet afgelopen zaterdag een lockdown aangekondigd. Deze lockdown ging zondag 19 december 2021 direct in. Ondernemers hadden door de korte tijd tussen de aankondiging en de invoering van de lockdown weinig kans om hun bedrijfsvoering tijdig aan te passen. Daarom verruimt het kabinet het economisch steunpakket voor het vierde kwartaal van dit jaar om werkenden en ondernemers extra ondersteuning en zekerheid te bieden. Zo gaat het maximale omzetverlies waarvoor loonsteun (NOW) wordt gegeven van 80% naar 90%. Ook komen ondernemers het vierde kwartaal in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten bij 20% omzetverlies in plaats van bij [...]

Protocol COVID-19 podiumkunstproductie versie 14 beschikbaar

22 december, 2021|Beleid, Nieuws|

(bron: NAPK) De NAPK heeft voor de branche van podiumkunstproducenten een protocol opgesteld. Protocol podiumkunsten 2021-20-12 versie 14 Protocol-performing-arts-producers-2021-11-28 v13_ENG.pdf (version 13, English) Het protocol is een algemene richtlijn, gebaseerd op het advies van de Rijksoverheid, ter bescherming van werkenden in de podiumkunsten. Zodra de Rijksoverheid met nieuwe adviezen of versoepelingen komt, zal dit document daarop worden aangepast. Voor specifieke situaties die gelden voor de eigen organisatie of project kunnen wanneer nodig aanvullende maatregelen getroffen worden in overleg met de lokale overheid van de eigen vestigingsplaats en/of de veiligheidsregio. Andere protocollen in de podiumkunsten: kinderprotocol Koren Orkesten Theaters & Concertzalen en website VSCD Theatertechnici Poppodia & -festivals Protocol voor de [...]

De effecten van de nieuwste corona ontwikkelingen voor onze sector

2 december, 2021|Beleid, Nieuws|

(bron: creatieve coalitie) Van vijf tot vijf gesloten, de komende drie weken minimaal. De 1,5m protocollen kunnen weer uit de kast. Geen verassing, maar toch een bittere pil die somber stemt: corona houdt de wereld in zijn greep en het kabinet neemt extra maatregelen zoals aangekondigd in de persconferentie van 26 november. De twee belangrijke onderliggende keuzes (en daar is van alles van te vinden) zijn de noodzaak contacten en sociale interactie met 30% terug te brengen om een zorginfarct te vermijden, en de wens om het onderwijs open te houden. Het pakket beperkingen is daar op vastgesteld en ging zondagochtend 28 november om 5.00 uur in.  De [...]