Update Creatieve Coalitie

14 juni, 2021|Beleid, Nieuws|

World Music Forum NL is lid van de Creatieve Coalitie. Deze Coalitie bestaat uit zo’n vijfenveertig organisaties, beroeps- en belangenorganisaties, van alle werkenden – makers, vrije beroepsbeoefenaars en werknemers. Door bundeling van krachten en meer onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling kunnen we de stem van makers (inclusief vrije beroepsuitoefenaars) en alle andere werkenden beter vertegenwoordigen en hun positie dusdanig verbeteren dat iedereen het in zijn of haar beroepspraktijk én portemonnee merkt. Voor meer informatie check de website: https://www.decreatievecoalitie.nl/ Hieronder een update: “Den Haag” Platform ACCT Meldpunt gemeenten: Coronasteun voor Cultuur Nieuws van leden Varia  “Den Haag” Vandaag is het Kamerdebat (14 juni) over Cultuur en Corona. In de bijlage de brief [...]