Jonge makers geholpen met Steunfonds Muzikantendag

22 april, 2022|Beleid, Nieuws|

(bron: Stichting GRAP ) Uit het Corona gerelateerde steunpakket van het ministerie van OCW komt via het Buma Cultuur-platform ‘De Muzikantendag’ €600.000,- beschikbaar om jonge makers - muzikanten die hun eigen nummers schrijven - te ondersteunen bij de creatie, vastlegging en/of uitvoering van nieuw werk. Deze regeling is onderdeel van het Steunfonds Rechtensector en is bedoeld om componisten/tekstschrijvers te helpen bij de creatie van nieuwe muziekwerken. Via Steunfonds Muzikantendag komen 120 werkbijdragen van €5.000,- (vijfduizend euro) beschikbaar, specifiek voor jonge makers. De werkbijdrage is bedoeld als investering in het creatieve proces zodat nieuwe, originele muziekwerken ontstaan die zonder de bijdrage niet tot stand zouden zijn gekomen. Jonge muzikanten [...]

Zorgen en lof over het nieuwe steunpakket

3 september, 2020|Beleid, Nieuws|

(bron: Kunstenbond) Het kabinet presenteert een derde algemeen steunpakket, en een tweede aanvullend pakket voor cultuur. Logisch en broodnodig want de culturele en creatieve sector wordt bovengemiddeld hard geraakt door de coronacrisis. Hoe vanzelfsprekend zo’n pakket ook lijkt, steun komt er niet zonder slag of stoot. Jezelf verenigen was een must om een serieuze gesprekspartner te zijn. De Kunstenbond heeft intensief samengewerkt, gelobbyd en actiegevoerd met de Creatieve Coalitie, de Taskforce, Cultuur in actie, de evenementenalliantie en vele anderen. Met als resultaat: 482 miljoen extra steun voor de periode oktober 2020 tot juli 2021! Minister Van Engelshoven verdient steun en lof hiervoor. Het is een groot politiek succes. [...]

Fonds Podiumkunsten maakt extra uitkeringen bekend

3 augustus, 2020|Nieuws|

(bron: Entertainmentbusiness) Ook diverse kleinere Nederlandse poppodia in het hele land kunnen rekenen op steun van het Fonds Podiumkunsten. Het Fonds heeft ruim 45 miljoen euro verdeeld uit het Covid-19-steunfonds. Dit fonds is bedoeld om zoveel mogelijk cultuurhuizen en organisaties in Nederland overeind te houden. In totaal kent het landelijke Fonds Podiumkunsten ruim 22 miljoen euro toe aan gezelschappen, festivals en ensembles. Podia krijgen ruim  23,5 miljoen euro. De bedragen maken onderdeel uit van de 300 miljoen euro die het kabinet eerder beschikbaar stelde aan de culturele sector om de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden. De grote popzalen hebben het maximum van 1 miljoen euro toegekend gekregen. [...]