Oproep controle SBI-code bij Kamer van Koophandel

1 oktober, 2021|Oproepen|

(bron: Music Managars Forum)   Vanuit De Popcoalitie (en het CBS) kregen wij de oproep iedereen te verzoeken om, ook los van eventuele steunmaatregelen, te controleren onder welke SBI-code je staat ingeschreven bij de KvK en dat, indien nodig, te veranderen conform onderstaand advies. • De SBI-codes worden internationaal bepaald en gaan binnenkort veranderen. Op dit moment verzamelt Eurostat hierover input bij alle Europese statistiekbureaus (in Nederland het CBS) en bij diverse brancheorganisaties. De VNPF (in overleg met CBS) heeft hier bijvoorbeeld een advies over uitgebracht. Na vaststelling van de nieuwe codes kan het nog wel even duren (2 a 3 jaar) voordat de veranderingen zijn doorgevoerd. • De [...]

Financiële compensatie voor vrije producties – deadline 5 februari

3 februari, 2021|Nieuws, Oproepen|

(bron: FPK) Vanaf 18 januari kan bij het Fonds Podiumkunsten een vergoeding worden aangevraagd voor vrije producties die getroffen zijn door COVID-19. Deze regeling biedt financiële compensatie voor vrije producties waarvan uitvoeringen niet of maar gedeeltelijk volgens planning kunnen doorgaan. Sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn er diverse maatregelen genomen om de podiumkunstensector extra te ondersteunen. Vorig jaar kwam het kabinet met een tweede steunpakket voor de cultuursector. Vanuit dit steunpakket is een bedrag van 39,6 miljoen euro beschikbaar voor deze tijdelijke regeling Vrije producties. Deze regeling is bedoeld als tegemoetkoming in kosten die zijn gemaakt in de investeringsfase en die niet of slechts voor een deel [...]

New Virtual Business Area

16 september, 2020|Call, Internationaal, Nieuws|

(bron: Fira Mediterrània de Manresa) We aren’t able to have a physical marketplace this year. However, we have developed a new virtual business area that can be used by all registered delegates, which we will present to you shortly. This virtual marketplace is conceived to encourage maximum communication between accredited individuals, and includes an option to watch all performances online (“La Fira online”).  FIRA MEDITERRÀNIA ONLINE  from 13 to 15 October ONLINE PROFESSIONAL CONFERENCES Cultural sustainability: venues, festivals and artists  13-15 October, from 10:30 AM to 12:00 PM. ONLINE SPEED MEETINGS 13-15 October, from 12:00 PM to 2:00 PM and from 4:00 PM to 6:00 PM. More than [...]

Protocol COVID-19 podiumkunstproductie

2 september, 2020|Nieuws|

(bron: NAPK) 31 augustus 2020 De NAPK heeft voor de branche van podiumkunstproducenten een protocol opgesteld. Protocol podiumkunsten 2020.08.17  (versie 7) Protocol performing arts producers (versie 7, Engelstalig) Het protocol is een algemene richtlijn, gebaseerd op het advies van de Rijksoverheid, ter bescherming van werkenden in de podiumkunsten. Zodra de Rijksoverheid met nieuwe adviezen of versoepelingen komt, zal dit document daarop worden aangepast. Voor specifieke situaties die gelden voor de eigen organisatie of project kunnen wanneer nodig aanvullende maatregelen getroffen worden in overleg met de lokale overheid van de eigen vestigingsplaats en/of de veiligheidsregio. Andere protocollen in de podiumkunsten: kinderprotocol Koren Orkesten Theaters & Concertzalen en website VSCD Theatertechnici [...]

Tweede steunpakket voor de culturele en creatieve sector

1 september, 2020|Beleid, Nieuws|

(bron: Kunsten '92) 28 Aug 2020 Het kabinet trekt bovenop de algemene steunmaatregelen 482 miljoen euro extra uit voor de culturele sector. De culturele en creatieve sector kan ook een beroep doen op de algemene steunmaatregelen, zodat er naar verwachting ruim 700 miljoen beschikbaar is voor cultuur. Het nieuwe steunpakket voor cultuur komt bovenop de algemene steunmaatregelen voor de eerste helft van 2021 zoals de tegemoetkoming vaste lasten (TVL), loonsubsidie (NOW) en de inkomensondersteuning voor zzp’ers (TOZO). Globale verdeling € 200 miljoen is bedoeld voor een vervolg van het eerdere steunpakket cultuur tot 1 juli 2021. Deze middelen gaan naar culturele instellingen die van cruciaal belang zijn voor [...]

De culturele en creatieve sector in actie

24 augustus, 2020|Nieuws, Oproepen|

(bron: Kunsten '92) Het zijn roerige tijden voor de cultuursector. De coronacrisis raakt onze sector bovenmatig hard. Nu de adviezen van de Raad voor Cultuur en de besluiten van het Fonds Podiumkunsten en van de grote gemeenten bekend zijn, wordt duidelijk dat er ook nog eens grote gaten dreigen te vallen in het podiumkunstenbestel. En dat terwijl het publiek heeft aangegeven hoezeer het tijdens de lockdown juist kunst en cultuurbezoek heeft gemist. Uit alle gelederen klinkt grote bezorgdheid over de culturele toekomst van Nederland. Zo sloegen gedeputeerden van 9 provincies alarm en zijn inmiddels vele brieven in de maak of al gepubliceerd, juist ook vanuit onderlinge solidariteit (BIS-instellingen [...]

Grote onzekerheid voor cultureel seizoen: ‘Het is beperken van verlies’

24 augustus, 2020|Nieuws|

(bron: NOS) Vrijdag, 19:12 Nederlandse podia en theaterproducenten vragen zich af of ze na het aflopen van de overheidssteun het hoofd boven water kunnen houden. Vanwege de afstandsregels mag maar zo'n 20 procent van de stoelen worden bezet, maar zelfs die kaarten worden niet allemaal verkocht, zegt de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). "Veel mensen zijn nog schuw om naar het theater te gaan. Niet alles is uitverkocht", zegt een woordvoerder. Onder de voornaamste doelgroep blijft de angst op besmetting bestaan. "Iedereen is hard aan het werk om het hoofd boven water te houden." 'Terughoudendheid' "Mensen zijn terughoudendheid", zegt Dries Floris, directeur van theater de Kattendans in [...]

COVID-19 regelingen: 45 miljoen euro voor ensembles, gezelschappen, festivals & podia

30 juli, 2020|Nieuws|

(bron: FPK) Van de 112 aanvragers die een beroep hebben gedaan op de Podia Covid-19 regeling heeft het Fonds Podiumkunsten er 96 gehonoreerd voor een totaalbedrag van 23.571.744 euro.Deze regeling komt (pop)podia, die een vitale en cruciale functie vervullen in de Nederlandse culturele infrastructuur, tegemoet in de omzetderving als gevolg van de COVID-19 crisis. Om de hoogte van het subsidie te bepalen is een rekenregel toegepast die door de minister is vastgesteld. Daarnaast gold als voorwaarde dat gemeente en/of provincie het toegekende bedrag tenminste verdubbelen.Het maximale bedrag van 29 miljoen is niet volledig benut. Dit komt onder andere doordat: er minder is aangevraagd dan er beschikbaar was (totaal [...]