Geen versoepeling voor de cultuursector

17 januari, 2022|Beleid, Nieuws|

(bron: Kunsten 92) Met uitzondering van kunst- en cultuurbeoefening blijft de gehele cultuursector nog zeker tot 25 januari a.s. op slot. Dat heeft het kabinet vanavond bekend gemaakt tijdens de persconferentie. Het belang van kunst, cultuur en erfgoed voor de mentale gezondheid ontbreekt volledig in de besluitvorming. In het verlengde van de terechte openstelling van sportbeoefening mag er gelukkig vanaf zaterdagochtend 15 januari wel weer volop worden lesgegeven in de cultuurcentra en muziekscholen. Het kabinet trekt daar één lijn met binnensport, zoals eerder ook toegezegd: het mag weer, maar zonder publiek en boven de 18 jaar met een Coronatoegangsbewijs. Dat is verheugend nieuws voor de vele kunstbeoefenaars, van [...]