Feitelijke terugkoppeling regeerakkoord: wat gaat onze sector hiervan merken?

16 mei, 2024|Beleid, Nieuws|

16 mei 2024 De Creatieve Coalitie, waarbij ook WMF is aangesloten, heeft n.a.v. het regeerakkoord een eerste scan gemaakt van de implicaties voor de cultuursector: Vannacht is het regeerakkoord op hoofdlijnen verschenen van het nieuw aan te treden kabinet. Ze zijn er uit. Het regeerakkoord is op veel thema’s een omwenteling van het gevoerde beleid van de afgelopen tijd. Denk aan bijna een halvering van de post ontwikkelingssamenwerking, forse korting op onderwijs en wetenschap, het verlagen van het wettelijk minimumloon en het verkorten van de WW. Voor onze sector zijn de afspraken in het regeerakkoord ook impactvol. Dit zijn enkele feitelijke punten die betrekking hebben op onze sector: [...]

Tien concrete voorstellen voor fair pay in cultuur: reageer nu!

3 november, 2023|Beleid, Nieuws, Oproepen|

Je mening geven over de voorstellen met tien nieuwe praktijkinstrumenten gericht op eerlijke betaling in de culturele en creatieve sector voordat ze definitief worden? Dat kan: vanaf nu is de grote consultatie van start. Ook World Music Forum NL neemt namens de sector World/ Global deel aan de ketentafel Jazz/Wereld/Impro. Dus laat via het invulformulier van je horen bij voorkeur uiterlijk vóór woensdag 15 november. Platform ACCT  koppelt de info samen met de ketentafels terug voor 1 december a.s. Oproep door adviesraden over verdienvermogen en richtlijnen Het verdienvermogen van werkenden in de culturele en creatieve sector blijft achter, zo constateerden de Raad voor Cultuur en de Sociaal-Economische Raad al [...]