Vernieuwing cultuurbestel: op weg naar 2029

21 juni, 2023|Beleid, Nieuws|

De Raad voor Cultuur werkt aan een advies over de vernieuwing van het cultuurbestel in 2029. Staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media heeft de raad hierom gevraagd. Dit biedt de ruimte om het stelsel fundamenteel te doordenken en daar vervolg aan te geven.  Het cultuurbestel van de toekomst is volgens de raad een vitaal bestel waarin cultuur van en voor iedereen is. Een bestel waarin iedere inwoner van Nederland toegang heeft tot cultuuraanbod, cultuureducatie en cultuurparticipatie. Het biedt iedereen – van jong tot oud, met welke achtergrond of woonplaats dan ook – mogelijkheden om zich cultureel en creatief te ontplooien, te ontwikkelen en zelf cultuur te beoefenen en [...]