Staatssecretaris Gunay Uslu presenteert meerjarenbrief De Kracht van Creativiteit

10 november, 2022|Beleid, Nieuws|

In een meerjarenbrief zet Gunay Uslu, staatssecretaris voor Cultuur en Media, uiteen hoe ze de komende jaren 170 miljoen euro uit het coalitieakkoord voor de culturele en creatieve sector in wil zetten. Uit de brief De Kracht van Creativiteit blijkt onder meer dat het kabinet, bovenop het bestaande cultuurbudget van een miljard euro, jaarlijks 170 miljoen euro wil investeren in het versterken van de Nederlandse culturele en creatieve sector. Uslu pleit voor het versterken positie culturele en creatieve professional, toegankelijkheid en digitalisering. Beloning Een sterke sector kan niet zonder een gezonde arbeidsmarkt en een eerlijke beloning, aldus Uslu. Om bij te dragen aan een betere beloning is de [...]