Besluit over stelselherziening in de cultuursector

25 mei, 2022|Beleid, Nieuws|

(bron: Kunsten '92) 25 mei Binnenkort neemt staatssecretaris van cultuur en media Uslu een besluit over een stelselherziening in de cultuursector. En onlangs heeft de Raad voor Cultuur voor dit doel een verkenning uitgebracht "Beweging in het bestel - verkenning naar een nieuw advies over het cultuurbestel". Belangrijk element in de stelselherziening is een mogelijke verlenging van de cultuurnotaperiode. In het licht hiervan verheldert Kunsten ’92 vandaag - met het oog op de besluitvorming - in een brief aan de staatssecretaris nogmaals zijn standpunt hierover en geeft daarbij enkele overwegingen mee. Kunsten ’92 heeft zijn voorkeur voor een structurele verlenging van de cultuurnotaperiode naar zes jaar altijd helder [...]