Fonds Podiumkunsten publiceert beleidsplan 2025-2028

16 februari, 2024|Beleid, Nieuws|

Het Fonds Podiumkunsten investeert in de jaren 2025-2028 in podiumkunst die mensen samenbrengt, raakt en optilt. Met het beleidsplan 'Ruimte voor beweging' spelen we in op de ontwikkelingen in de podiumkunstensector. Soms ontstaat beweging uit noodzaak, maar vaker uit artistieke ambities of uit een verlangen om van betekenis te zijn voor publiek en samenleving. Het Fonds Podiumkunsten ondersteunt deze bewegingen voor een vitaal podiumkunstenlandschap in het hele land en in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Beleidsspeerpunten 2025-2028 Voor de periode 2025-2028 kiezen we de volgende speerpunten voor ons beleid: We stimuleren artistieke ontwikkeling, onder andere door makers in staat te stellen een praktijk op te bouwen en [...]

FPK: Meerjarige subsidieregelingen voor de periode 2025-2028 gepubliceerd

20 oktober, 2023|Beleid, Nieuws|

Vandaag presenteert het Fonds Podiumkunsten (FPK) de nieuwe meerjarige regelingen voor de periode 2025-2028: de meerjarige productiesubsidie en de meerjarige festivalsubsidie. Het aanvraagloket opent op 1 december 2023 en sluit op 31 januari 2024. Het FPK publiceert de besluiten begin juli 2024. De planning van de meerjarige subsidies is afgestemd op die van het Rijk, de Rijkscultuurfondsen en een aantal lagere overheden. De meerjarige subsidies voor producties en festivals zijn eens in de vier jaar aan te vragen. Ze bieden professionele gezelschappen, makers(collectieven), ensembles en festivalorganisaties de kans om in continuïteit met ondersteuning van het Rijk te werken. Daarmee levert het Fonds een basis voor het produceren van [...]

Wegens groot succes aanmelden shows Q4 niet meer mogelijk

4 augustus, 2023|Beleid, Nieuws|

Wegens stormloop loket Nationaal Podiumplan voor kwartaal vier 2023 na twee dagen gesloten Sinds dinsdag 1 augustus was het loket van het Nationaal Podiumplan geopend voor het aanmelden van concerten in Q4 2023. Vooraf was gemeld aan de deelnemers er snel bij te zijn ivm een beperkt budget. Donderdag 3 augustus om 17.00 is het loket formeel gesloten aangezien alle beschikbare gelden voor dat kwartaal zijn toebedeeld aan aangemelde concerten. In twee dagen tijd is een bedrag van €180.000,- verdeeld onder 345 shows binnen de genres pop, klassiek, hedendaags, jazz en wereldmuziek. Het bestuur van Stichting Nationaal Podiumplan spreekt ondanks de snelle sluiting van het loket van een [...]

DNB Fonds: Financiële ondersteuning aan culturele en educatieve initiatieven

1 augustus, 2023|Beleid, Nieuws, Oproepen|

Het DNB Fonds is opgericht door De Nederlandsche Bank (DNB) om bij te dragen aan een vermindering van de gevolgen van de trans-Atlantische slavernij in Suriname, het Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederland. Die werkt, 150 jaar na afschaffing, nog altijd door in de levens van de nazaten van tot slaaf gemaakten. Richtlijnen Vanuit het DNB Fonds kan financiële ondersteuning worden geboden aan initiatieven die bijdragen aan de vermindering van de doorwerking van het slavernijverleden in het dagelijks leven van nazaten van tot slaaf gemaakten. Er kan worden aangevraagd in Suriname, Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk, voor projecten die: Cultuur, erfgoed en natuur versterken. [...]

NORMA Boosterfonds nog één keer open

21 juni, 2023|Call, Nieuws|

In totaal hebben al zo'n 1500 professionele uitvoerende kunstenaars een bijdrage vanuit dit corona-steunfonds ontvangen. En er is nog een klein bedrag over. Dus gaat het fonds van 26 t/m 28 juni nog even weer open! Heb jij nog geen bijdrage ontvangen vanuit het Boosterfonds, dien dan nu wel je aanvraag in. Dat levert je maximaal 1350 euro op, die je vrij mag besteden.  Het Boosterfonds ondersteunt individuele professionele uitvoerende kunstenaars, van muzikant tot acteur, van danser tot poppenspeler Per optreden of per opnamedag voor televisie/film kun je 270 euro aanvragen, tot maximaal 1350 euro voor vijf optredens of werkdagen Voorwaarde is wel dat je: hebt aangesloten bij [...]

Open Oproep Jongeren maken cultuur – Fonds voor Cultuurparticipatie

29 maart, 2023|Beleid, Nieuws, Oproepen|

Algemeen Heb je een plan voor kunstzinnige en/of erfgoedactiviteiten waarbij jongeren actief zijn betrokken? Dragen de activiteiten bij aan het versterken van hun culturele ontwikkeling en vinden ze plaats buiten de G4-gemeenten, G40-stedennetwerk en provincie Zeeland*? Werk je samen met partijen uit het cultureel en sociaal domein en wil je deze samenwerking versterken? Wie kan aanvragen?   Je bent gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden en kunt aanvragen als: Instelling in het cultureel domein of in het sociaal domein Zelfstandig professional in het cultureel of sociaal domein Samenwerkingspartners kunnen ook zelforganisaties zonder rechtspersoonlijkheid in het cultureel of sociaal domein (bijv. buurtcomités, jongerencollectieven, erfgoedgemeenschappen) zijn. Of onderwijsinstellingen als het gaat [...]

NORMA Boosterfonds is geopend

15 februari, 2023|Beleid, Nieuws, Oproepen|

Met het Boosterfonds wil NORMA op een laagdrempelige manier uitvoerende kunstenaars een extra financiële booster geven voor toekomstige optredens. Met een bijdrage uit het Boosterfonds kunnen zij kosten als (extra) repetities, reiskosten, zelfstudie of promotie van shows financieren.   De bijdrage vanuit het Boosterfonds bestaat uit € 270 per betaald optreden of opnamedag voor televisie en/of filmproducties in Nederland. Het maximumbedrag dat je kunt aanvragen is € 1350. Dat betekent dat je maximaal voor 5 dagen een bijdrage kunt aanvragen. Deze betaalde optredens of opnamedagen voor televisie en/of filmproducties moeten plaatsvinden tussen 7 maart en 31 augustus 2023.  Wie kan een aanvraag indienen? Het fonds staat open voor professionele [...]

Er kunnen weer nieuwe shows worden gemaakt in Q4

10 oktober, 2022|Beleid, Nieuws|

(bron: Nationaal Podiumplan) Goed nieuws, er is extra budget vrij gekomen voor Q4 = kwartaal 4. Dit betekent dat je weer nieuwe shows kunt aanmelden die plaatsvinden van 1 oktober tot en met 31 december 2022.  Nationaal Podiumplan 2023 Op dit moment wordt er keihard gewerkt en gelobbyd om ook in 2023 door te kunnen gaan. Hoe de regeling er dan uit gaat zien wordt op de website en social media van het Nationaal Podiumplan bekend gemaakt.  

Fonds Podiumkunsten: steunfonds Oekraïense makers

23 september, 2022|Beleid, Nieuws|

(bron: FPK) Het kabinet heeft 1 miljoen euro vrijgemaakt om kunstenaars te ondersteunen die voor de Russische agressie in Oekraïne gevlucht zijn en in Nederland verblijven. Daarmee kunnen deze makers hun culturele en creatieve beroepen hier tijdelijk blijven uitoefenen. De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Buitenlandse Zaken stellen elk € 500.000 beschikbaar. De zes rijkscultuurfondsen ontvingen de opdracht om deze regeling vorm te geven en uit te voeren. Het Nederlands Letterenfonds treedt op als penvoerder. Voor wie   Voor wat   Deadlines         15 november 2022 of eerder, als het subsidieplafond is bereikt De regeling is bedoeld voor tijdelijke ondersteuning van de werkpraktijk [...]

Cultuurloket DigitALL is open!

13 september, 2022|Beleid, Nieuws|

(bron: NAPK) Cultuurloket DigitALL is open! Theaters, filmtheaters, muziekpodia, musea, festivals en producenten: heb je plannen om je publieksbereik te verbeteren door de inzet van digitale technologie, en zoek je ondersteuning? Dien dan een aanvraag in bij Cultuurloket DigitALL. Cultuurloket DigitALL is een privaat-publiek initiatief met als doel de culturele sector sterker en weerbaarder te maken, in de vorm van een driejarig programma rondom de toepassing van digitale technologie. Tijdens de coronacrisis hebben veel podia, producenten en musea digitale technologie gebruikt om het contact met het publiek te behouden en te versterken. Cultuurloket DigitALL helpt culturele instellingen om de kansen die digitale technologie biedt, te blijven verzilveren. Culturele [...]