Fonds Podiumkunsten publiceert besluiten meerjarige subsidies 2021-2024

3 augustus, 2020|Nieuws|

(bron: Fonds Podiumkunsten) Het Fonds Podiumkunsten verstrekt vanaf 2021 aan 78 makers c.q. producerende instellingen en 58 festivals een meerjarige subsidie. Voor de producenten geldt dat van de 202 aanvragers slechts 39% wordt gehonoreerd. Bij de festivals ligt het percentage honoreringen een stuk hoger: vrijwel alle positief beoordeelde festivals krijgen een programmeringsbijdrage. Alle festivals die zijn voorgedragen voor een organisatiebijdrage, krijgen deze ook. Henriëtte Post, directeur-bestuurder: “Wij zijn er trots op dat we de gehonoreerde makers en instellingen in staat kunnen stellen de podiumkunsten te verrijken, maar we realiseren ons tegelijkertijd dat de uitkomsten voor velen een bittere pil zullen zijn.”Op het eerste gezicht is de uitgangssituatie voor [...]

Fonds Podiumkunsten maakt extra uitkeringen bekend

3 augustus, 2020|Nieuws|

(bron: Entertainmentbusiness) Ook diverse kleinere Nederlandse poppodia in het hele land kunnen rekenen op steun van het Fonds Podiumkunsten. Het Fonds heeft ruim 45 miljoen euro verdeeld uit het Covid-19-steunfonds. Dit fonds is bedoeld om zoveel mogelijk cultuurhuizen en organisaties in Nederland overeind te houden. In totaal kent het landelijke Fonds Podiumkunsten ruim 22 miljoen euro toe aan gezelschappen, festivals en ensembles. Podia krijgen ruim  23,5 miljoen euro. De bedragen maken onderdeel uit van de 300 miljoen euro die het kabinet eerder beschikbaar stelde aan de culturele sector om de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden. De grote popzalen hebben het maximum van 1 miljoen euro toegekend gekregen. [...]

COVID-19 regelingen: 45 miljoen euro voor ensembles, gezelschappen, festivals & podia

30 juli, 2020|Nieuws|

(bron: FPK) Van de 112 aanvragers die een beroep hebben gedaan op de Podia Covid-19 regeling heeft het Fonds Podiumkunsten er 96 gehonoreerd voor een totaalbedrag van 23.571.744 euro.Deze regeling komt (pop)podia, die een vitale en cruciale functie vervullen in de Nederlandse culturele infrastructuur, tegemoet in de omzetderving als gevolg van de COVID-19 crisis. Om de hoogte van het subsidie te bepalen is een rekenregel toegepast die door de minister is vastgesteld. Daarnaast gold als voorwaarde dat gemeente en/of provincie het toegekende bedrag tenminste verdubbelen.Het maximale bedrag van 29 miljoen is niet volledig benut. Dit komt onder andere doordat: er minder is aangevraagd dan er beschikbaar was (totaal [...]