Geef cultuur een centrale plek in klimaatactie!

30 november, 2023|Beleid, Nieuws|

Op 30 november begint in Dubai de VN-Klimaatconferentie COP28, het jaarlijkse moment waar wereldleiders samenkomen om te onderhandelen over de aanpak van klimaatverandering. In een Global Call to Action roepen honderden kunstenaars & culturele professionals de onderhandelaars op de Klimaattop op om cultureel erfgoed en de kunst - en creatieve sector centraal te stellen in het klimaatbeleid. Onderteken deze oproep ook! Waar gaat de oproep precies over?  Vanuit bijvoorbeeld ACTIE als cultuur zetten we de kracht van cultuur in bij het aanjagen van de verduurzaming van de culturele en creatieve sector – en bij de verduurzaming van de samenleving als geheel. De overheid speelt hierbij een cruciale rol. De belangrijkste beslissingen [...]