Resultaten van de Cultuurmonitor 2021

17 december, 2021|Beleid, Nieuws|

(bron: Boekmanstichting) De Cultuurmonitor is een instrument door en voor de culturele sector. De monitor brengt gegevens samen over ontwikkelingen in het culturele leven en wil daarmee bijdragen aan een sterke cultuursector in Nederland. De Jaarrapportage 2021 van de Cultuurmonitor biedt een introductie op dit nieuwe instrument, een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de cultuursector in 2021, en de meest recente versies van alle domein- en themapagina’s in de Cultuurmonitor. Domeinen binnen de Cultuurmonitor zijn te vergelijken met culturele ‘disciplines’ of ‘subsectoren’. Op dit moment bevat de Cultuurmonitor informatie over de domeinen Architectuur, Audiovisueel, Beeldende kunst, Design, Erfgoed, Games, Letteren, Muziek en Theater. Het domein muziek Deze [...]

Festival Monitor 2020: ‘Corona slaat diepe krater in festivallandschap’

23 december, 2020|Nieuws, Research|

(bron: entertainment business, 23 december 2020) Corona heeft een diepe krater geslagen in het festivallandschap. Dat blijkt uit de Festival Monitor 2020, het jaarlijkse onderzoek naar de feiten en cijfers van de Nederlandse festivalmarkt. Het onderzoek bevat onder andere de branchecijfers van festivals die Respons onder auspiciën van de Vereniging van Evenementen Makers (VVEM) opstelt. Uit de nieuwste cijfers blijkt dat dit jaar slecht 190 festivals hebben plaatsgevonden, 17% van de forecast voor geheel 2020.  Op basis van festivalcijfers 2019 en de geprognotiseerde groei van de sector was de verwachting dat 2020 zou uitkomen op bijna 1.200 kunst- en cultuurfestivals die gezamenlijk 27,4 miljoen bezoeken zouden generen. De [...]