New Music NOW steunt 20 componisten met opdracht voor nieuw werk

11 mei, 2022|Beleid, Nieuws|

(bron: New Music NOW) Amsterdam, 10 mei 2022 – New Music NOW geeft 20 componisten de opdracht om een nieuwe compositie te maken en een audiovisuele productie daarvan. Daarvoor is een bedrag van twee en een halve ton beschikbaar gesteld via Buma Cultuur uit het Steunpakket voor de Rechtensector van het Ministerie van OCW, zo is zojuist bekend gemaakt.  Dit is een extra toekenning bovenop de eerder beschikbaar gestelde bijdrage van drie en een halve ton voor compositieopdrachten eind vorig jaar. De bijdrage is bedoeld als steun aan componisten die inkomensverlies leden door de pandemie.  Bedenker van de opdrachtregeling is Esther Gottschalk, directeur Dutch Composers NOW – de organisatie [...]

Kunstenbond: Het vijfde steunpakket cultuur

16 februari, 2022|Beleid, Nieuws|

(bron: Kunstenbond) Beeld: Matthew Waring Het kabinet heeft het vijfde steunpakket aan de cultuursector uitgebreid in verband met de aanhoudende coronamaatregelen. Voor de periode van 1 februari t/m 8 maart is er 56,5 miljoen euro extra vrijgemaakt. In haar brief van 31 januari 2022 heeft de staatssecretaris van cultuur het vijfde steunpakket voor de culturele en creatieve sector bekend gemaakt. Sinds 26 januari zijn de deuren voor culturele en creatieve sector weer geopend, maar onder voorwaarden. Er gelden nog steeds strenge beperkingen voor het aantal personen in een zaal en een verplichte sluitingstijd om 22 uur. Deze beperkingen maken aanvullende ondersteuning voor de sector noodzakelijk. Naar aanleiding van deze maatregelen [...]

Reactie Taskforce culturele en creatieve sector op 5de steunpakket

7 februari, 2022|Beleid, Nieuws|

(bron: Kunsten '92) Vandaag heeft de Taskforce culturele en creatieve sector aan staatssecretaris voor cultuur en media, mevrouw Uslu, een brief gestuurd als reactie op het vijfde steunpakket. Het kabinet laat met de brief over de uitwerking van het vijfde steunpakket zien dat het de schade die de culturele en creatieve sector is toegebracht serieus wil opvangen. De staatssecretaris voor cultuur en media benadrukt in de brief terecht dat de beschikbare steun zoveel mogelijk terecht moet komen bij degenen die deze het hardst nodig hebben: de culturele en creatieve zzp’ers (waaronder vele artiesten en kunstenaars) en de zelfstandige theaterproducenten. Hoe erkentelijk de Taskforce culturele en creatieve sector ook is [...]

Creatieve Coalitie: corona update

7 februari, 2022|Geen onderdeel van een categorie|

(bron: Creatieve Coalitie) Maatregelen en heropening De heropening van de culturele sector op 26 januari is er een geworden met grote beperkingen, met als belangrijk punt de zaalcapaciteit: alleen toegang met CTB, op 1,5 meter afstand van elkaar met alleen zitplaatsen. Deze beperkingen lopen door tot 8 maart 2022. De Tweede Kamer is kritisch, voorlopig komt er geen 2G-beleid, maar gaat uiteindelijk in meerderheid mee met het kabinetsbeleid. De blik wordt gericht op het einde van deze periode en de wat langere termijn. Er zijn drie kabinetsbrieven aangekondigd hierover. Alle lobby gaat dan ook vooral daarover. Het gezamenlijke heropeningsplan van de Taskforce en de evenementen alliantie speelt hierin een rol. [...]

Kabinet breidt coronasteun uit na directe lockdown

4 januari, 2022|Beleid, Nieuws|

(bron: Rijksoverheid) Vanwege de onzekerheid over de nieuwe virusvariant heeft het kabinet afgelopen zaterdag een lockdown aangekondigd. Deze lockdown ging zondag 19 december 2021 direct in. Ondernemers hadden door de korte tijd tussen de aankondiging en de invoering van de lockdown weinig kans om hun bedrijfsvoering tijdig aan te passen. Daarom verruimt het kabinet het economisch steunpakket voor het vierde kwartaal van dit jaar om werkenden en ondernemers extra ondersteuning en zekerheid te bieden. Zo gaat het maximale omzetverlies waarvoor loonsteun (NOW) wordt gegeven van 80% naar 90%. Ook komen ondernemers het vierde kwartaal in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten bij 20% omzetverlies in plaats van bij [...]

De effecten van de nieuwste corona ontwikkelingen voor onze sector

2 december, 2021|Beleid, Nieuws|

(bron: creatieve coalitie) Van vijf tot vijf gesloten, de komende drie weken minimaal. De 1,5m protocollen kunnen weer uit de kast. Geen verassing, maar toch een bittere pil die somber stemt: corona houdt de wereld in zijn greep en het kabinet neemt extra maatregelen zoals aangekondigd in de persconferentie van 26 november. De twee belangrijke onderliggende keuzes (en daar is van alles van te vinden) zijn de noodzaak contacten en sociale interactie met 30% terug te brengen om een zorginfarct te vermijden, en de wens om het onderwijs open te houden. Het pakket beperkingen is daar op vastgesteld en ging zondagochtend 28 november om 5.00 uur in.  De [...]

Taskforce: verzwaring van coronamaatregelen heeft grote impact op culturele en creatieve sector

29 november, 2021|Nieuws|

(bron: Kunsten 92) In verband met zorgwekkende ontwikkelingen in ziekenhuizen en verpleegzorg heeft het Kabinet vanavond tijdens een persconferentie aanvullende maatregelen bekendgemaakt (bovenop het bestaande pakket). Het pakket gaat in op zondag 28 november a.s. om 05.00 uur en duurt tenminste drie weken tot in ieder geval 19 december 2021. Voor de culturele en creatieve sector komen de maatregelen op het volgende neer: · De maatregelen die sinds 12 november gelden blijven van kracht. Hier bovenop komen aanvullende beperkingen voor de duur van drie weken. De maatregelen zullen dagelijks worden gemonitord om eventueel sneller een of enkele maatregelen los te laten of aan te scherpen. In ieder geval [...]

Aanpassingen steunpakket voor zzp’ers in vierde kwartaal 2021

25 november, 2021|Beleid, Nieuws|

(Bron: ZZP Nederland) Sinds 12 november jl. zijn weer nieuwe coronamaatregelen van kracht. Dit houdt voor sommige zzp’ers wederom in dat ze geen of minder omzet kunnen genereren. De overheid heeft daarom besloten een aantal aanpassingen in het steunpakket in het vierde kwartaal door te voeren. Het kabinet trekt voor de aanpassingen aan het steunpakket 1,3 miljard euro uit. Wat gaat er zoal worden aangepast? De reeds aangekondigde Vaste Lasten nachthoreca (VLN)-regeling wordt verbreed, ondersteuning aan evenementen en aan de sport worden verruimd, en worden er middelen vrijgemaakt voor de land- en tuinbouw. Deze regelingen worden hieronder kort toegelicht. De aanpassingen VLN-regeling wordt TVL Het kabinet past de naam van [...]

Analyse steunpakket | Informatie Avondklok

22 januari, 2021|Beleid, Nieuws|

(bron: Kunsten 92) Avondklok | Informatie Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft op donderdag 21 januari 2021 ingestemd met de invoering van een avondklok. Deze geldt van 21.00 uur tot 4.30 uur en gaat op zaterdag 23 januari in, tot 10 februari a.s. 4.30 uur. Wat de avondklok inhoudt en wat de regels zijn, is te vinden op de aparte pagina Avondklok (< klik) van de Rijksoverheid. Wie noodzakelijkerwijs naar buiten moet tijdens de avondklok, dient het formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ bij zich te hebben. Als het nodig is om voor werk naar buiten te gaan, moet ook een ‘Werkgeversverklaring avondklok’ worden getoond. Bij noodzakelijke werkzaamheden door [...]

Taskforce vraagt vóór verkiezingsreces duidelijkheid van fractievoorzitters en kabinet

13 januari, 2021|Beleid, Nieuws|

(bron: Kunsten '92) BRIEF TASKFORCE AAN FRACTIEVOORZITTERS Morgen Coronadebat in de Tweede Kamer De Taskforce culturele en creatieve sector heeft vandaag de fractievoorzitters in de Tweede Kamer in een brief opgeroepen om op korte termijn een aantal noodzakelijke besluiten te nemen om de cultuursector perspectief te bieden. In het licht van de vanavond aangekondigde verlenging van de lockdown en met nog een paar weken te gaan naar het verkiezingsreces is snelheid geboden. Morgen (13 januari 2021) om 15.00 uur is er weer een plenair coronadebat in de Tweede Kamer. Perspectief op heropening en zo snel mogelijk duidelijkheid over overbrugging kunnen voorkomen dat het seizoen 2021 verloren gaat en [...]